Roblox Gamer Quan 11 tháng 10 2018 lúc 20:08

Co Ho

hatsune miku 3 tháng 10 lúc 20:54

333444 =333(4.111)=333.4111

=1332111

444333=444(3.111)=444.3111

=1332111

Suy ra 333444=444333

K bt đúng k nx sai mik k bt nha

naruto123 6 tháng 2 2018 lúc 20:14

cc

 

Takamachi Nanoha 1 tháng 7 2018 lúc 15:06

tên nước.

Takamachi Nanoha 1 tháng 7 2018 lúc 15:06

tùy!!

Phạm hồng quân 27 tháng 8 2017 lúc 9:14

LÀ HAI TIA TRÙNG NHAU VD:OA,OB

Huỳnh Ngọc Mai Anh 9 tháng 10 2018 lúc 10:14

Là hai tia có cùng một gốc. Ví dụ: Ox và Oy là hai tia chung gốc

Aoi Reika 4 tháng 8 2017 lúc 14:57

chó bông à

Hoang Nguyen Phuong 13 tháng 8 2017 lúc 21:47

chó ghẻ

Phạm hồng quân 27 tháng 8 2017 lúc 9:14

CHÓ NGAO


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: