Nguyễn Như Quỳnh
Trả lời
0

22 tháng 7 2018 lúc 8:18

Le Hung Quoc 6 tháng 8 2017 lúc 15:38

me too

NGUYENHONGHUAN 7 tháng 8 2017 lúc 17:31

vừa để học và vừa để tán chuyện

 

Lê Nhật Vy 17 tháng 8 2017 lúc 9:41

người ta tám mắc mớ gì tới bn đâu,nếu bạn ko thích thì đừng vào trang này,lo mà học cho cha mẹ nhờ

Huỳnh Nguyễn Phương Hạo 10 tháng 7 2017 lúc 15:52

bạn muốn viết dấu kiểu telex hay là kiểu vini,nói trước vini khó hơn nha

NGUYENHONGHUAN 7 tháng 8 2017 lúc 17:32

hả chả hiểu ?

ho vy 30 tháng 9 2017 lúc 16:35

o hay ô hay ơ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: