nguyễn thị hằng 2 tháng 12 2017 lúc 14:50

không nói

đặng thị sen 25 tháng 12 2017 lúc 21:45

Bí mật

 

Đậu Văn Phước 6 tháng 12 2018 lúc 20:30

mac mo gi phai noi

nguyễn thị hằng 2 tháng 12 2017 lúc 14:51

haizz, để mình xem đã

nguyễn thị hà hoa 26 tháng 12 2018 lúc 20:10

công chúa 

Dương Hoàng Phúc 1 tháng 3 2017 lúc 8:32

thế này thì đứa nào giám trả lời

 

Nguyễn Thị Thanh Nhàn 29 tháng 5 2017 lúc 21:23

tôi không cần cậu kết bạn đâu!

Đinh Thị Cẩm Tú 22 tháng 2 2017 lúc 9:14

cậu là con trai hay con gái vậy

tf boys 26 tháng 2 2017 lúc 16:54

chắc là nữ

Nguyễn Thị Thanh Nhàn 29 tháng 5 2017 lúc 21:24

tụi mình kết rồi như!

Đinh Văn Thái Trung 7 tháng 2 2017 lúc 19:50

hey you

Hà Ly 7 tháng 2 2017 lúc 20:07

bạn ý ko hư đâu mà vì thất tình nên bạn ấy buồn nên với nới láo như vậy

Đinh Văn Thái Trung 8 tháng 2 2017 lúc 19:34

yes


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: