Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với nguyen van sang. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

nguyen van sang

nguyen van sang
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Điểm thi

Luyện toán

17 -Trung bình 6.96 - Tổng điểm 2019

nguyen van sang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chữ số phần mười, phần trăm, phần nghìn
Lần cuối làm bài: 2014-09-25 19:27:36
nguyen van sang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh và sắp xếp các số thập phân
Lần cuối làm bài: 2014-11-11 19:50:53
nguyen van sang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số thập phân - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2014-10-12 20:57:27
nguyen van sang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số phần trăm - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2014-09-24 14:51:36
nguyen van sang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển đổi giữa số phần trăm và phân số
Lần cuối làm bài: 2014-10-05 15:45:19
nguyen van sang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp, phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2015-01-02 09:48:11
nguyen van sang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2014-09-22 11:18:57
nguyen van sang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2014-09-23 19:52:05
nguyen van sang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trục số thập phân
Lần cuối làm bài: 2014-10-07 14:39:32
nguyen van sang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2014-12-04 17:24:40