Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Ng Hong Huan. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Ng Hong Huan

Ng Hong Huan
Ten kenh YouTube cua minh la BlazeGamming moi nguoi nho vao dang ki va ung ho minh nha !

Luyện toán

8 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 800

Ng Hong Huan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các sự kiện xảy ra khi nào?
Lần cuối làm bài: 2017-11-16 20:15:00
Ng Hong Huan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2017-11-13 20:12:02
Ng Hong Huan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm tổng hoặc số hạng trong phép cộng
Lần cuối làm bài: 2017-11-07 19:52:05
Ng Hong Huan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2017-11-10 19:41:11
Ng Hong Huan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2017-11-09 19:31:11
Ng Hong Huan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm góc đối đỉnh
Lần cuối làm bài: 2017-11-07 19:43:58
Ng Hong Huan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính chất nhiều đường thẳng song song, vuông góc
Lần cuối làm bài: 2017-11-08 19:32:57
Ng Hong Huan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2017-11-05 20:23:10

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

Ng Hong Huan làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-04-05 20:11:46
Ng Hong Huan làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-11-23 20:24:28
Ng Hong Huan làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-11-22 19:49:44
Ng Hong Huan làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-11-03 20:18:04
Ng Hong Huan làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-11-03 20:10:16
Ng Hong Huan làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-11-03 19:32:12
Điểm cao nhất: 11, Nộp bài lúc 2017-10-27 20:35:14
Ng Hong Huan làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-10-26 20:30:57
Ng Hong Huan làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-10-26 20:27:34