Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với yjmyjmyjmyjm. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

yjmyjmyjmyjm

yjmyjmyjmyjm
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

2 -Trung bình 8.00 - Tổng điểm 240

yjmyjmyjmyjm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 9
Lần cuối làm bài: 2019-10-17 21:48:12
yjmyjmyjmyjm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 8
Lần cuối làm bài: 2019-10-17 21:47:16

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

yjmyjmyjmyjm làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-17 21:41:16