Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với yjmyjmyjmyjm. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

yjmyjmyjmyjm

yjmyjmyjmyjm
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

2 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 200

yjmyjmyjmyjm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 8
Lần cuối làm bài: 2019-10-17 21:47:16
yjmyjmyjmyjm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 9
Lần cuối làm bài: 2019-10-17 21:48:12

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

yjmyjmyjmyjm làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-17 21:41:16