Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Phạm Đức Huân. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Phạm Đức Huân

Phạm Đức Huân
Watashinoie e kon\'nichiwa

Luyện toán

8 -Trung bình 6.53 - Tổng điểm 1893

Phạm Đức Huân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 15: Phân tích một số ra thừa số nguyên tố
Lần cuối làm bài: 2018-10-27 11:39:05
Phạm Đức Huân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ghép thành hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2018-10-24 11:35:01
Phạm Đức Huân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Tia
Lần cuối làm bài: 2018-10-20 11:32:12
Lần cuối làm bài: 2018-10-03 18:07:08
Phạm Đức Huân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 13: Ước và bội
Lần cuối làm bài: 2018-11-30 11:39:33
Phạm Đức Huân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Tính chất chia hết của một tổng
Lần cuối làm bài: 2018-11-30 11:35:33
Phạm Đức Huân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 14: Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tố
Lần cuối làm bài: 2018-09-14 12:45:48
Phạm Đức Huân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con
Lần cuối làm bài: 2018-09-18 13:22:42

Luyện văn - Tiếng Việt

3 -Trung bình 9.88 - Tổng điểm 395

Phạm Đức Huân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Trí khôn
Lần cuối làm bài: 2018-12-21 18:49:22
Phạm Đức Huân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Cô bé trùm khăn đỏ
Lần cuối làm bài: 2018-12-14 11:41:30
Phạm Đức Huân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Rùa và Thỏ
Lần cuối làm bài: 2018-12-14 11:43:45

Luyện Tiếng Anh

42 -Trung bình 8.56 - Tổng điểm 4622

Phạm Đức Huân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2018-11-02 12:44:44
Phạm Đức Huân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2018-10-19 11:11:18
Phạm Đức Huân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2018-10-16 13:09:38
Phạm Đức Huân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2018-10-25 20:47:57
Phạm Đức Huân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2018-10-24 12:36:19
Phạm Đức Huân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2018-10-24 11:51:28
Phạm Đức Huân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2018-10-24 11:43:52
Phạm Đức Huân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: The present continuous for future
Lần cuối làm bài: 2018-11-16 21:06:28
Phạm Đức Huân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /s/ /z/ /iz/
Lần cuối làm bài: 2018-10-29 18:03:12
Phạm Đức Huân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A look inside
Lần cuối làm bài: 2018-10-29 18:02:37

Điểm thi

Phạm Đức Huân làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-12-28 12:11:56
Phạm Đức Huân làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2018-12-15 20:41:32
Phạm Đức Huân làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-12-15 18:49:47
Phạm Đức Huân làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-11-07 19:16:32
Phạm Đức Huân làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-11-07 19:12:01
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-11-07 19:06:23
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-11-07 19:03:35
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-11-07 18:56:17
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-11-07 18:52:33
Phạm Đức Huân làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-10-22 13:27:44
Phạm Đức Huân làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-10-21 20:03:41
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-10-21 19:59:42
Phạm Đức Huân làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-10-21 19:50:41
Phạm Đức Huân làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-10-21 19:46:33
Phạm Đức Huân làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-10-21 19:43:47
Phạm Đức Huân làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8.8 điểm
Điểm cao nhất: 8.8, Nộp bài lúc 2018-10-21 19:40:52
Phạm Đức Huân làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-10-21 19:03:54
Phạm Đức Huân làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-10-21 18:58:22
Phạm Đức Huân làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-10-21 18:51:37
Phạm Đức Huân làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-10-21 14:46:42
Phạm Đức Huân làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-10-21 14:42:08
Phạm Đức Huân làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2018-10-04 13:18:56