Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Pham Hai Yen. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Pham Hai Yen

Pham Hai Yen
ta la vua Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

0 -Trung bình 6.40 - Tổng điểm 128

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Pham Hai Yen làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-02-17 07:32:58
Pham Hai Yen làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-17 07:09:58