Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Trần Thị Yến Nhi. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Trần Thị Yến Nhi

Trần Thị Yến Nhi
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !
  • Tên: Trần Thị Yến Nhi
  • Đang học tại:
  • Địa chỉ: -
  • Điểm hỏi đáp: 0SP, 0GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 0SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

20 -Trung bình 7.47 - Tổng điểm 2613

Trần Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11
Lần cuối làm bài: 2019-12-06 19:56:28
Trần Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai đường thẳng vuông góc
Lần cuối làm bài: 2019-11-17 19:49:20
Trần Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Góc nhọn, góc tù, góc bẹt
Lần cuối làm bài: 2019-11-14 20:11:01
Trần Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng
Lần cuối làm bài: 2019-11-14 20:00:55
Trần Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Biểu đồ (Tiếp)
Lần cuối làm bài: 2019-10-23 19:44:22
Trần Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-10-17 15:45:50
Trần Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2019-10-17 15:39:57
Trần Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Viết số tự nhiên trong hệ thập phân
Lần cuối làm bài: 2019-10-01 19:24:25
Trần Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dãy số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2019-09-27 20:13:33
Trần Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2019-09-25 20:22:13

Luyện văn - Tiếng Việt

4 -Trung bình 8.63 - Tổng điểm 518

Trần Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Có chí thì nên
Lần cuối làm bài: 2019-11-21 20:13:50
Trần Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ông Trạng thả diều
Lần cuối làm bài: 2019-11-21 20:06:23
Trần Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nếu chúng mình có phép lạ
Lần cuối làm bài: 2019-11-21 20:24:39
Trần Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Mẹ ốm
Lần cuối làm bài: 2019-11-12 20:22:45

Luyện Tiếng Anh

18 -Trung bình 9.46 - Tổng điểm 1986

Trần Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-10-22 19:48:35
Trần Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /s/ - /sw/
Lần cuối làm bài: 2019-10-22 19:44:03
Trần Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Can you play the guitar?
Lần cuối làm bài: 2019-10-22 19:39:26
Trần Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What can you do?
Lần cuối làm bài: 2019-10-22 19:28:22
Trần Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-10-15 20:00:05
Trần Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /th/ - /ch/
Lần cuối làm bài: 2019-09-26 20:40:18
Trần Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What is the date today?
Lần cuối làm bài: 2019-09-26 20:30:28
Trần Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 19:17:29
Trần Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /ir/ - /er/ - /ur/
Lần cuối làm bài: 2019-10-08 19:22:59
Trần Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What day is it today?
Lần cuối làm bài: 2019-10-01 20:23:53

Điểm thi

Trần Thị Yến Nhi làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-10-01 20:26:57