Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Trần Thị Yến Nhi. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Trần Thị Yến Nhi

Trần Thị Yến Nhi
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !
  • Tên: Trần Thị Yến Nhi
  • Điểm hỏi đáp: 0SP, 0GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 0SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

26 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 2600

Trần Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2019-10-17 15:39:57
Trần Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-10-17 15:45:50
Trần Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập các số đến 100 000
Lần cuối làm bài: 2019-07-15 20:37:53
Trần Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số có sáu chữ số
Lần cuối làm bài: 2019-09-25 20:05:11
Trần Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hàng và lớp
Lần cuối làm bài: 2019-07-15 14:59:44
Trần Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh các số có nhiều chữ số
Lần cuối làm bài: 2019-08-23 08:49:48
Trần Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Triệu và lớp triệu
Lần cuối làm bài: 2019-07-15 21:00:15
Trần Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-07-20 08:54:19
Trần Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dãy số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2019-09-27 20:13:33
Trần Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Viết số tự nhiên trong hệ thập phân
Lần cuối làm bài: 2019-10-01 19:24:25
Trần Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2019-09-25 20:22:13
Trần Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số trung bình cộng
Lần cuối làm bài: 2019-07-20 09:11:15
Trần Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Biểu đồ (Tiếp)
Lần cuối làm bài: 2019-10-23 19:44:22
Trần Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng
Lần cuối làm bài: 2019-11-14 20:00:55
Trần Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Góc nhọn, góc tù, góc bẹt
Lần cuối làm bài: 2019-11-14 20:11:01
Trần Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai đường thẳng vuông góc
Lần cuối làm bài: 2019-11-17 19:49:20
Trần Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11
Lần cuối làm bài: 2019-12-06 19:56:28
Trần Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0
Lần cuối làm bài: 2019-12-23 20:17:52
Trần Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dấu hiệu chia hết cho 2
Lần cuối làm bài: 2020-03-03 19:13:15
Trần Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dấu hiệu chia hết cho 5
Lần cuối làm bài: 2020-02-28 19:22:46
Trần Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dấu hiệu chia hết cho 3
Lần cuối làm bài: 2020-03-15 20:00:49
Trần Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình bình hành
Lần cuối làm bài: 2020-02-28 19:30:30
Trần Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số
Lần cuối làm bài: 2020-02-24 19:25:41
Trần Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số và phép chia số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2020-02-05 19:57:34
Trần Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rút gọn phân số
Lần cuối làm bài: 2019-08-04 21:07:10
Trần Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Quy đồng mẫu số các phân số
Lần cuối làm bài: 2020-02-09 19:46:14

Luyện văn - Tiếng Việt

6 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 600

Trần Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Mẹ ốm
Lần cuối làm bài: 2019-11-12 20:22:45
Trần Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ông Trạng thả diều
Lần cuối làm bài: 2019-11-21 20:06:23
Trần Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Có chí thì nên
Lần cuối làm bài: 2019-11-21 20:13:50
Trần Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nếu chúng mình có phép lạ
Lần cuối làm bài: 2019-11-21 20:24:39
Trần Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chuyện cổ tích về loài người
Lần cuối làm bài: 2020-02-09 19:54:11
Trần Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bốn anh tài (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2020-02-09 19:58:32

Luyện Tiếng Anh

18 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1800

Trần Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Good morning
Lần cuối làm bài: 2019-09-13 20:42:58
Trần Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: See you tomorrow!
Lần cuối làm bài: 2019-09-15 19:46:43
Trần Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /l/ - /n/
Lần cuối làm bài: 2019-09-13 20:33:25
Trần Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-09-15 19:55:19
Trần Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where are you from?
Lần cuối làm bài: 2019-09-13 20:40:04
Trần Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What nationality are you?
Lần cuối làm bài: 2019-09-15 20:01:46
Trần Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /j/ - /v/
Lần cuối làm bài: 2019-09-15 20:04:27
Trần Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-09-15 20:12:34
Trần Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What day is it today?
Lần cuối làm bài: 2019-10-01 20:23:53
Trần Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /ir/ - /er/ - /ur/
Lần cuối làm bài: 2019-10-08 19:22:59
Trần Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 19:17:29
Trần Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What is the date today?
Lần cuối làm bài: 2019-09-26 20:30:28
Trần Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /th/ - /ch/
Lần cuối làm bài: 2019-09-26 20:40:18
Trần Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-10-15 20:00:05
Trần Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What can you do?
Lần cuối làm bài: 2019-10-22 19:28:22
Trần Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Can you play the guitar?
Lần cuối làm bài: 2019-10-22 19:39:26
Trần Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /s/ - /sw/
Lần cuối làm bài: 2019-10-22 19:44:03
Trần Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-10-22 19:48:35

Điểm thi

Trần Thị Yến Nhi làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-01-15 19:38:07
Trần Thị Yến Nhi làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-10-01 20:26:57