Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với phan thi thanh xuan. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

phan thi thanh xuan

phan thi thanh xuan
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Điểm thi

Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2015-12-17 20:43:28
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2015-12-17 20:37:25
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2015-10-07 19:03:45
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2015-01-03 19:01:39
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-11-11 18:28:19
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2014-11-11 18:26:32
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2014-11-11 18:23:03
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2014-09-16 17:27:45
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-09-10 21:18:22
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-09-09 17:55:05
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-09-09 17:52:25
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-09-09 17:30:50
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-08-26 22:12:50
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2014-08-26 21:46:02
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-08-26 21:07:41

Luyện toán

26 -Trung bình 7.80 - Tổng điểm 3356

phan thi thanh xuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có hình minh họa
Lần cuối làm bài: 2014-08-29 14:12:13
phan thi thanh xuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đổi đơn vị đo diện tích - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2014-08-27 21:00:58
Lần cuối làm bài: 2014-08-27 21:32:14
phan thi thanh xuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển đổi đơn vị đo độ dài và diện tích
Lần cuối làm bài: 2014-08-27 21:37:58
phan thi thanh xuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hai số biết tổng và hiệu
Lần cuối làm bài: 2014-08-29 14:03:49
phan thi thanh xuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2014-08-28 18:26:55
phan thi thanh xuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2014-08-28 18:29:23
phan thi thanh xuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 6
Lần cuối làm bài: 2014-08-28 18:35:35
phan thi thanh xuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thế kỷ thứ mấy?
Lần cuối làm bài: 2014-08-28 21:04:49
phan thi thanh xuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2014-08-29 14:08:52