Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với ๖ۣۜMondeamons. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

๖ۣۜMondeamons

๖ۣۜMondeamons
xạo chó quá mà!

Luyện toán

17 -Trung bình 6.86 - Tổng điểm 2605

๖ۣۜMondeamons đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Bảng "tần số" các giá trị của dấu hiệu
Lần cuối làm bài: 2019-02-20 19:13:50
๖ۣۜMondeamons đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Thu thập số liệu thống kê, tần số
Lần cuối làm bài: 2019-02-13 20:00:24
๖ۣۜMondeamons đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tiền Việt Nam
Lần cuối làm bài: 2019-01-27 19:49:12
๖ۣۜMondeamons đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập - Các số trong phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-01-25 19:55:55
Lần cuối làm bài: 2019-03-07 21:37:27
๖ۣۜMondeamons đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 10
Lần cuối làm bài: 2019-01-22 19:33:56
๖ۣۜMondeamons đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0
Lần cuối làm bài: 2019-01-18 19:38:06
๖ۣۜMondeamons đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 9
Lần cuối làm bài: 2019-01-16 19:43:26
๖ۣۜMondeamons đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 8
Lần cuối làm bài: 2019-01-15 18:35:11
๖ۣۜMondeamons đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 7
Lần cuối làm bài: 2019-01-13 21:50:56

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 4.88 - Tổng điểm 195

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 1.50 - Tổng điểm 15

Điểm thi

๖ۣۜMondeamons làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-11-23 21:13:22
๖ۣۜMondeamons làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-11-23 21:03:52
๖ۣۜMondeamons làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-11-23 20:57:49
๖ۣۜMondeamons làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-11-23 20:51:11