Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với nguyen ly binh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

nguyen ly binh

nguyen ly binh
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !
  • Tên: nguyen ly binh
  • Đang học tại:
  • Địa chỉ: -
  • Điểm hỏi đáp: 0SP, 0GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 0SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

19 -Trung bình 7.32 - Tổng điểm 2415

nguyen ly binh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Hai góc đối đỉnh
Lần cuối làm bài: 2019-12-25 20:17:08
nguyen ly binh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đường thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-12-21 19:50:42
nguyen ly binh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ngày, giờ
Lần cuối làm bài: 2019-12-21 19:47:50
nguyen ly binh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm số đoạn thẳng, số hình tam giác, tứ giác
Lần cuối làm bài: 2019-12-21 19:42:44
nguyen ly binh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập phép trừ có nhớ
Lần cuối làm bài: 2019-12-14 20:29:31
nguyen ly binh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem lịch tuần, tháng
Lần cuối làm bài: 2019-11-30 20:12:27
nguyen ly binh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ có nhớ dạng 53 - 15
Lần cuối làm bài: 2019-11-28 19:58:38
nguyen ly binh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập: Lớn hơn, bé hơn
Lần cuối làm bài: 2019-11-23 19:32:10
nguyen ly binh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lớn hơn. Dấu >
Lần cuối làm bài: 2019-11-22 20:36:17
nguyen ly binh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bé hơn, dấu <
Lần cuối làm bài: 2019-11-21 19:37:21

Luyện văn - Tiếng Việt

55 -Trung bình 9.30 - Tổng điểm 5581

nguyen ly binh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra chất lượng đầu năm
Lần cuối làm bài: 2019-11-17 16:25:34
nguyen ly binh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kiểm tra định kì giữa học kì I
Lần cuối làm bài: 2019-11-23 19:13:20
nguyen ly binh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Từ đồng âm
Lần cuối làm bài: 2019-11-15 20:04:25
nguyen ly binh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Từ trái nghĩa
Lần cuối làm bài: 2019-11-15 20:16:29
nguyen ly binh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Từ đồng nghĩa
Lần cuối làm bài: 2019-11-15 20:40:16
nguyen ly binh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chữa lỗi về quan hệ từ
Lần cuối làm bài: 2019-11-17 19:31:29
nguyen ly binh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Quan hệ từ
Lần cuối làm bài: 2019-11-17 19:19:37
nguyen ly binh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ngày hôm qua đâu rồi
Lần cuối làm bài: 2019-11-30 20:21:48
nguyen ly binh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Kể về gia đình
Lần cuối làm bài: 2019-12-06 20:45:41
nguyen ly binh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Tự giới thiệu. Câu và bài
Lần cuối làm bài: 2019-11-30 20:24:35

Luyện Tiếng Anh

6 -Trung bình 7.22 - Tổng điểm 867

nguyen ly binh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What is it?
Lần cuối làm bài: 2019-11-30 20:30:40
nguyen ly binh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Colors
Lần cuối làm bài: 2019-11-18 19:02:08
nguyen ly binh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2019-11-17 17:43:32
nguyen ly binh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-11-21 19:02:42
nguyen ly binh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-11-20 15:20:25
nguyen ly binh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-11-20 15:11:12

Điểm thi

nguyen ly binh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-11-20 15:46:39
nguyen ly binh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-20 15:37:43