Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Luyện Văn Thịnh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Luyện Văn Thịnh

Luyện Văn Thịnh
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

1 -Trung bình 4.32 - Tổng điểm 734

Luyện Văn Thịnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 9 cộng với một số (9 + 5)
Lần cuối làm bài: 2018-08-02 20:28:25

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 6.13 - Tổng điểm 368

Luyện Văn Thịnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Có công mài sắt, có ngày nên kim
Lần cuối làm bài: 2018-09-10 20:45:37

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi