Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Phạm Gia Hân. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Phạm Gia Hân

Phạm Gia Hân
Ai có đề toán Toán Song Ngữ cho mk xin vs.

Luyện toán

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

2 -Trung bình 9.47 - Tổng điểm 284

Phạm Gia Hân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 6: Listening - Writing
Lần cuối làm bài: 2019-02-21 18:21:33
Phạm Gia Hân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: A project on pollution
Lần cuối làm bài: 2019-02-17 11:44:57

Điểm thi