Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Hoàng Bảo Ngọc. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Hoàng Bảo Ngọc

Hoàng Bảo Ngọc
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

0 -Trung bình 1.80 - Tổng điểm 36

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 6.94 - Tổng điểm 347

Hoàng Bảo Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Lòng dân
Lần cuối làm bài: 2019-09-23 18:22:57

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 7.10 - Tổng điểm 71

Điểm thi

Hoàng Bảo Ngọc làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-09-20 19:24:58