Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Vũ Tiến Tùng. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Vũ Tiến Tùng

Vũ Tiến Tùng
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

0 -Trung bình 4.05 - Tổng điểm 243

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Vũ Tiến Tùng làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-12-22 15:10:13
Vũ Tiến Tùng làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-10-26 17:14:48
Vũ Tiến Tùng làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-26 16:24:20
Vũ Tiến Tùng làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-26 16:04:55
Vũ Tiến Tùng làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-09-07 13:23:38
Vũ Tiến Tùng làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-09-07 13:03:45
Vũ Tiến Tùng làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-09-07 12:43:53
Vũ Tiến Tùng làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-06-19 12:49:06
Vũ Tiến Tùng làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-06-19 11:02:17
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-02-03 16:14:23
Vũ Tiến Tùng làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-12-15 15:39:03
Vũ Tiến Tùng làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-08-18 14:37:09