Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Min YoonGi. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Min YoonGi
\"Cầu vồng có 7 màu vì BTS có 7 người\"

Luyện toán

56 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 5600

Min YoonGi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2018-05-22 12:08:05
Min YoonGi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2019-11-22 17:19:55
Min YoonGi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2018-03-25 20:44:52
Min YoonGi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2018-04-26 17:15:11
Min YoonGi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2018-03-26 13:06:37
Min YoonGi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2018-04-01 07:29:16
Min YoonGi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trái, bên phải, ở giữa
Lần cuối làm bài: 2018-04-25 17:52:02
Min YoonGi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trên, dưới, giữa
Lần cuối làm bài: 2018-05-03 19:52:53
Min YoonGi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trong, bên ngoài
Lần cuối làm bài: 2018-05-09 19:44:21
Min YoonGi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2018-06-01 11:10:37
Min YoonGi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-06-19 21:15:56
Min YoonGi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-10-17 20:06:49
Min YoonGi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-06-28 12:12:34
Min YoonGi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-07-10 07:40:59
Min YoonGi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2018-08-02 19:49:51
Min YoonGi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2018-04-11 11:36:49
Min YoonGi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm x
Lần cuối làm bài: 2018-04-06 18:16:13
Min YoonGi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân loại hình
Lần cuối làm bài: 2018-05-21 12:08:37
Min YoonGi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2019-11-01 17:21:09
Min YoonGi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn
Lần cuối làm bài: 2020-04-24 12:51:58
Min YoonGi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần)
Lần cuối làm bài: 2019-08-13 20:28:50
Min YoonGi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tập hợp - Phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2018-09-05 14:05:05
Min YoonGi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Tập hợp các số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2018-09-27 20:39:40
Min YoonGi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm quen với tọa độ
Lần cuối làm bài: 2019-11-14 17:44:21
Min YoonGi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Ghi số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2018-09-18 15:26:57
Min YoonGi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Phép cộng và phép nhân
Lần cuối làm bài: 2018-09-21 20:44:57
Lần cuối làm bài: 2018-09-18 15:20:12
Min YoonGi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-08-28 14:41:30
Min YoonGi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Tính chất chia hết của một tổng
Lần cuối làm bài: 2018-10-12 10:51:41
Min YoonGi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-08-29 12:44:43
Min YoonGi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-09-01 21:26:27
Min YoonGi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lớn hơn, bé hơn (phạm vi 5)
Lần cuối làm bài: 2018-08-29 12:43:33
Min YoonGi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 11: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5
Lần cuối làm bài: 2018-10-01 20:33:13
Min YoonGi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 12: Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9
Lần cuối làm bài: 2018-10-22 12:44:57
Min YoonGi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-11-14 17:41:05
Min YoonGi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-11-22 17:19:21
Min YoonGi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 13: Ước và bội
Lần cuối làm bài: 2018-10-16 20:19:21
Min YoonGi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 14: Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tố
Lần cuối làm bài: 2018-10-16 20:31:14
Min YoonGi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 15: Phân tích một số ra thừa số nguyên tố
Lần cuối làm bài: 2018-10-26 11:53:04
Min YoonGi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 17: Ước chung lớn nhất
Lần cuối làm bài: 2018-11-11 19:21:01
Min YoonGi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 19: Ôn tập chương I
Lần cuối làm bài: 2018-11-13 19:40:21
Min YoonGi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Làm quen với số nguyên âm
Lần cuối làm bài: 2018-11-15 20:30:06
Min YoonGi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Tập hợp các số nguyên
Lần cuối làm bài: 2018-11-23 20:52:09
Min YoonGi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Thứ tự trong tập số nguyên
Lần cuối làm bài: 2018-11-28 20:53:15
Min YoonGi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Cộng hai số nguyên cùng dấu
Lần cuối làm bài: 2018-12-01 19:24:36
Min YoonGi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Tính chất của phép cộng các số nguyên
Lần cuối làm bài: 2018-12-06 21:31:24
Min YoonGi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Phép trừ hai số nguyên
Lần cuối làm bài: 2018-12-16 21:15:42
Min YoonGi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 11: Nhân hai số nguyên cùng dấu
Lần cuối làm bài: 2018-12-17 21:02:26
Min YoonGi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 12: Tính chất của phép nhân
Lần cuối làm bài: 2019-01-07 20:39:36
Lần cuối làm bài: 2020-06-28 21:00:51
Min YoonGi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Thu thập số liệu thống kê, tần số
Lần cuối làm bài: 2020-01-08 20:18:05
Min YoonGi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Mở rộng khái niệm phân số
Lần cuối làm bài: 2019-01-15 21:03:58
Min YoonGi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Phân số bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2019-01-17 19:02:21
Min YoonGi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Tính chất cơ bản của phân số
Lần cuối làm bài: 2019-01-31 16:08:48
Min YoonGi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 14 : Tìm giá trị phân số của một số cho trước
Lần cuối làm bài: 2019-04-11 18:50:14
Min YoonGi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 17: Biểu đồ phần trăm
Lần cuối làm bài: 2019-07-31 17:00:43

Luyện văn - Tiếng Việt

51 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 5100

Min YoonGi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2018-04-18 17:14:27
Min YoonGi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2018-04-01 08:01:56
Min YoonGi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Dấu sắc
Lần cuối làm bài: 2018-04-18 16:52:15
Min YoonGi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Dấu hỏi, dấu nặng
Lần cuối làm bài: 2019-10-28 08:37:03
Min YoonGi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Dấu huyền, dấu ngã
Lần cuối làm bài: 2019-11-01 17:08:07
Min YoonGi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Be, bè, bé, bẻ, bẽ, bẹ
Lần cuối làm bài: 2019-11-02 10:33:58
Min YoonGi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: ê, v (bê, ve)
Lần cuối làm bài: 2019-11-02 10:41:19
Min YoonGi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: l, h (lê, hè)
Lần cuối làm bài: 2020-03-04 10:01:52
Min YoonGi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Có công mài sắt, có ngày nên kim
Lần cuối làm bài: 2019-11-01 17:14:14
Min YoonGi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Có công mài sắt, có ngày nên kim
Lần cuối làm bài: 2019-11-19 20:01:04
Min YoonGi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tự thuật
Lần cuối làm bài: 2019-11-27 17:35:16
Min YoonGi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Phần thưởng
Lần cuối làm bài: 2019-12-10 18:48:25
Min YoonGi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tìm ngọc
Lần cuối làm bài: 2018-03-18 10:45:39
Min YoonGi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cậu bé thông minh
Lần cuối làm bài: 2019-10-26 22:07:47
Min YoonGi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Cậu bé thông minh. Phân biệt l/n, an/ang. Bảng chữ
Lần cuối làm bài: 2019-11-13 22:40:12
Min YoonGi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thư gửi học sinh
Lần cuối làm bài: 2018-04-18 17:10:36
Min YoonGi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Mùa thu của em
Lần cuối làm bài: 2019-11-27 17:05:40
Min YoonGi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Một người chính trực
Lần cuối làm bài: 2019-12-03 17:08:57
Min YoonGi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Giọng quê hương
Lần cuối làm bài: 2019-11-12 11:04:18
Min YoonGi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Đất quý, đất yêu
Lần cuối làm bài: 2019-11-25 09:05:07
Lần cuối làm bài: 2019-11-21 11:01:29
Min YoonGi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nắng phương Nam
Lần cuối làm bài: 2019-11-27 17:12:04
Min YoonGi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Há miệng chờ sung
Lần cuối làm bài: 2019-12-03 17:14:55
Min YoonGi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Trí dũng song toàn
Lần cuối làm bài: 2018-05-04 20:36:28
Min YoonGi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cao Bằng
Lần cuối làm bài: 2018-02-07 20:06:08
Min YoonGi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Phân xử tài tình
Lần cuối làm bài: 2018-02-07 20:13:32
Min YoonGi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chú đi tuần
Lần cuối làm bài: 2018-02-07 20:15:56
Min YoonGi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Mồ Côi xử kiện
Lần cuối làm bài: 2019-11-27 17:26:52
Min YoonGi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Út Vịnh
Lần cuối làm bài: 2018-05-09 19:57:39
Min YoonGi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Những cánh buồm
Lần cuối làm bài: 2018-05-16 18:29:27
Min YoonGi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bàn tay cô giáo
Lần cuối làm bài: 2020-02-27 20:46:32
Min YoonGi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ông lão đánh cá và con cá vàng
Lần cuối làm bài: 2018-11-14 20:25:24
Min YoonGi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ếch ngồi đáy giếng
Lần cuối làm bài: 2018-11-08 11:55:52
Min YoonGi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thầy bói xem voi
Lần cuối làm bài: 2018-11-01 14:10:15
Min YoonGi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Treo biển
Lần cuối làm bài: 2018-11-04 19:38:47
Min YoonGi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lợn cưới, áo mới
Lần cuối làm bài: 2018-11-06 21:14:29
Lần cuối làm bài: 2019-01-16 18:49:25
Min YoonGi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vượt thác
Lần cuối làm bài: 2019-01-14 20:13:53
Min YoonGi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cổng trường mở ra
Lần cuối làm bài: 2019-09-14 12:18:20
Min YoonGi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mẹ tôi
Lần cuối làm bài: 2019-11-10 20:37:22
Min YoonGi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cuộc chia tay của những con búp bê
Lần cuối làm bài: 2019-11-10 20:36:48
Min YoonGi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ca dao, dân ca: Những câu hát về tình cảm gia đình
Lần cuối làm bài: 2019-11-21 20:55:32
Min YoonGi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sông núi nước Nam (Nam quốc sơn hà)
Lần cuối làm bài: 2019-08-16 20:09:14
Min YoonGi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phò giá về kinh (Tụng giá hoàn kinh sư)
Lần cuối làm bài: 2019-09-30 18:14:23
Lần cuối làm bài: 2019-11-12 21:01:03
Min YoonGi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài ca nhà tranh bị gió thu phá (Mao ốc vị thu phong sở phá ca)
Lần cuối làm bài: 2019-12-18 19:28:46
Min YoonGi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tôi đi học
Lần cuối làm bài: 2020-09-04 17:52:46
Min YoonGi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ
Lần cuối làm bài: 2020-09-05 09:54:45
Min YoonGi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính thống nhất về chủ đề của văn bản
Lần cuối làm bài: 2020-09-06 09:13:24
Min YoonGi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trong lòng mẹ (Trích Những ngày thơ ấu)
Lần cuối làm bài: 2020-09-20 08:22:53
Min YoonGi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài khảo sát chất lượng đầu năm
Lần cuối làm bài: 2019-11-12 10:56:22

Luyện Tiếng Anh

15 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1500

Min YoonGi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-03-28 20:20:33
Min YoonGi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-03-28 20:48:59
Min YoonGi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-04-05 21:31:48
Min YoonGi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-09-09 12:14:05
Min YoonGi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /æ/ /ʌ/
Lần cuối làm bài: 2019-01-15 21:23:04
Min YoonGi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting Started
Lần cuối làm bài: 2019-06-11 08:30:45
Min YoonGi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-04-25 19:04:54
Min YoonGi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-05-08 21:05:54
Min YoonGi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Words - School things (Đồ dùng học tập)
Lần cuối làm bài: 2019-06-30 20:44:34
Min YoonGi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Grammar_What's this?
Lần cuối làm bài: 2019-06-30 20:52:16
Min YoonGi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Song - Open the book!
Lần cuối làm bài: 2019-06-30 21:02:56
Min YoonGi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Phonics /æ/ /b/ /k/ /d/
Lần cuối làm bài: 2019-07-01 09:08:33
Min YoonGi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Skills time - Reading - School things
Lần cuối làm bài: 2019-07-01 09:30:30
Min YoonGi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Two
Lần cuối làm bài: 2019-09-10 22:41:54
Min YoonGi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Classroom intructions
Lần cuối làm bài: 2019-09-10 22:32:27

Điểm thi

Min YoonGi làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-11-25 10:24:19
Min YoonGi làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-11-25 09:34:07
Min YoonGi làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-11-15 20:40:46
Min YoonGi làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-05-07 22:05:36
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-05-07 21:56:13
Min YoonGi làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-05-03 20:19:40
Min YoonGi làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-05-03 20:14:48
Min YoonGi làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-05-03 20:10:38
Min YoonGi làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2018-05-03 20:04:35
Min YoonGi làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-05-02 20:21:47
Min YoonGi làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-05-02 20:17:17
Min YoonGi làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-05-02 20:13:25
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-05-02 20:03:54
Min YoonGi làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-04-22 14:18:37
Min YoonGi làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-04-11 18:35:08
Min YoonGi làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-04-11 18:31:45
Min YoonGi làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-04-11 18:27:25
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-04-11 18:26:18
Min YoonGi làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-04-11 18:24:40
Min YoonGi làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-04-11 18:23:19
Min YoonGi làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-04-11 18:22:09
Min YoonGi làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-04-11 18:16:52
Min YoonGi làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-04-05 21:29:00
Min YoonGi làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-04-01 08:48:41
Điểm cao nhất: 10.5, Nộp bài lúc 2018-04-01 08:42:04