Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Vũ Hương Giang. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Vũ Hương Giang

Vũ Hương Giang
tôi ghét nhất những cái đứa nào nhận xét tôi qua 3 chữ \"nhìn là biết\"

Luyện toán

54 -Trung bình 7.75 - Tổng điểm 6511

Vũ Hương Giang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Thu thập số liệu thống kê, tần số
Lần cuối làm bài: 2020-01-08 20:18:05
Vũ Hương Giang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-11-22 17:19:21
Vũ Hương Giang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2019-11-22 17:19:55
Vũ Hương Giang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm quen với tọa độ
Lần cuối làm bài: 2019-11-14 17:44:21
Vũ Hương Giang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-11-14 17:41:05
Vũ Hương Giang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2019-11-01 17:21:09
Vũ Hương Giang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần)
Lần cuối làm bài: 2019-08-13 20:28:50
Vũ Hương Giang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 17: Biểu đồ phần trăm
Lần cuối làm bài: 2019-07-31 17:00:43
Vũ Hương Giang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 14 : Tìm giá trị phân số của một số cho trước
Lần cuối làm bài: 2019-04-11 18:50:14
Vũ Hương Giang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Tính chất cơ bản của phân số
Lần cuối làm bài: 2019-01-31 16:08:48

Luyện văn - Tiếng Việt

45 -Trung bình 7.21 - Tổng điểm 5476

Vũ Hương Giang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài khảo sát chất lượng đầu năm
Lần cuối làm bài: 2019-11-12 10:56:22
Lần cuối làm bài: 2019-12-18 19:28:46
Lần cuối làm bài: 2019-11-12 21:01:03
Vũ Hương Giang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phò giá về kinh (Tụng giá hoàn kinh sư)
Lần cuối làm bài: 2019-09-30 18:14:23
Vũ Hương Giang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sông núi nước Nam (Nam quốc sơn hà)
Lần cuối làm bài: 2019-08-16 20:09:14
Vũ Hương Giang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ca dao, dân ca: Những câu hát về tình cảm gia đình
Lần cuối làm bài: 2019-11-21 20:55:32
Vũ Hương Giang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cuộc chia tay của những con búp bê
Lần cuối làm bài: 2019-11-10 20:36:48
Vũ Hương Giang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mẹ tôi
Lần cuối làm bài: 2019-11-10 20:37:22
Vũ Hương Giang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cổng trường mở ra
Lần cuối làm bài: 2019-09-14 12:18:20
Vũ Hương Giang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vượt thác
Lần cuối làm bài: 2019-01-14 20:13:53

Luyện Tiếng Anh

15 -Trung bình 7.07 - Tổng điểm 1910

Vũ Hương Giang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Classroom intructions
Lần cuối làm bài: 2019-09-10 22:32:27
Vũ Hương Giang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Two
Lần cuối làm bài: 2019-09-10 22:41:54
Vũ Hương Giang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Skills time - Reading - School things
Lần cuối làm bài: 2019-07-01 09:30:30
Vũ Hương Giang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Phonics /æ/ /b/ /k/ /d/
Lần cuối làm bài: 2019-07-01 09:08:33
Vũ Hương Giang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Song - Open the book!
Lần cuối làm bài: 2019-06-30 21:02:56
Vũ Hương Giang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Grammar_What's this?
Lần cuối làm bài: 2019-06-30 20:52:16
Vũ Hương Giang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Words - School things (Đồ dùng học tập)
Lần cuối làm bài: 2019-06-30 20:44:34
Vũ Hương Giang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-05-08 21:05:54
Vũ Hương Giang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-04-25 19:04:54
Vũ Hương Giang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1
Lần cuối làm bài: 2019-06-11 08:30:45

Điểm thi

Vũ Hương Giang làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-11-25 10:24:19
Vũ Hương Giang làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-11-25 09:34:07
Vũ Hương Giang làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-11-15 20:40:46
Vũ Hương Giang làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-05-07 22:05:36
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-05-07 21:56:13
Vũ Hương Giang làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-05-03 20:19:40
Vũ Hương Giang làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-05-03 20:14:48
Vũ Hương Giang làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-05-03 20:10:38
Vũ Hương Giang làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2018-05-03 20:04:35
Vũ Hương Giang làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-05-02 20:21:47
Vũ Hương Giang làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-05-02 20:17:17
Vũ Hương Giang làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-05-02 20:13:25
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-05-02 20:03:54
Vũ Hương Giang làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-04-22 14:18:37
Vũ Hương Giang làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-04-11 18:35:08
Vũ Hương Giang làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-04-11 18:31:45
Vũ Hương Giang làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-04-11 18:27:25
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-04-11 18:26:18
Vũ Hương Giang làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-04-11 18:24:40
Vũ Hương Giang làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-04-11 18:23:19
Vũ Hương Giang làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-04-11 18:22:09
Vũ Hương Giang làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-04-11 18:16:52
Vũ Hương Giang làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-04-05 21:29:00
Vũ Hương Giang làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-04-01 08:48:41
Điểm cao nhất: 10.5, Nộp bài lúc 2018-04-01 08:42:04