Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Vu Dang Toan. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Vu Dang Toan

Vu Dang Toan
Hey, hello everybody !

Luyện toán

319 -Trung bình 7.89 - Tổng điểm 38115

Vu Dang Toan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 20:37:41
Vu Dang Toan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 20:34:45
Vu Dang Toan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các loại hình trắc nghiệm tương tác
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 20:29:28
Vu Dang Toan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2019-09-29 08:41:18
Vu Dang Toan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Khối đa diện lồi và khối đa diện đều
Lần cuối làm bài: 2019-09-27 21:35:28
Vu Dang Toan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Khái niệm về khối đa diện
Lần cuối làm bài: 2019-09-27 20:26:35
Vu Dang Toan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Đường trung bình của tam giác, của hình thang
Lần cuối làm bài: 2019-09-28 14:27:23
Vu Dang Toan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Hình thang
Lần cuối làm bài: 2019-09-26 17:31:26
Vu Dang Toan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tứ giác
Lần cuối làm bài: 2019-09-25 20:01:45
Vu Dang Toan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Những hằng đẳng thức đáng nhớ
Lần cuối làm bài: 2019-09-27 18:48:15

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 6.13 - Tổng điểm 184

Vu Dang Toan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thư gửi học sinh
Lần cuối làm bài: 2017-11-22 20:47:35

Luyện Tiếng Anh

16 -Trung bình 8.04 - Tổng điểm 1930

Vu Dang Toan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Clothes (Quần áo)
Lần cuối làm bài: 2019-09-29 19:56:18
Vu Dang Toan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Have fun! The boat pond
Lần cuối làm bài: 2019-10-09 14:25:59
Vu Dang Toan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Four
Lần cuối làm bài: 2019-09-29 08:46:20
Vu Dang Toan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Three
Lần cuối làm bài: 2019-09-26 17:22:04
Vu Dang Toan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Two
Lần cuối làm bài: 2019-09-25 19:50:00
Vu Dang Toan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise One
Lần cuối làm bài: 2019-09-27 18:50:02
Vu Dang Toan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise One: Choose the odd-one-out.
Lần cuối làm bài: 2019-09-29 19:47:45
Vu Dang Toan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Body parts (Các bộ phận trên cơ thể)
Lần cuối làm bài: 2019-09-29 20:01:32
Vu Dang Toan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Words - School things (Đồ dùng học tập)
Lần cuối làm bài: 2019-10-09 14:18:58
Vu Dang Toan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What time is it?
Lần cuối làm bài: 2019-03-18 21:22:41

Điểm thi

Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2017-11-25 20:52:08
Vu Dang Toan làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-11-17 19:58:19
Vu Dang Toan làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-09-28 21:28:20
Vu Dang Toan làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-12-03 21:21:29
Vu Dang Toan làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-08 20:41:07
Vu Dang Toan làm bài Kiểm tra tháng 6 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-08-19 16:04:57
Vu Dang Toan làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-08-17 20:40:50
Vu Dang Toan làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-08-16 19:31:32
Vu Dang Toan làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-08-15 16:35:31
Vu Dang Toan làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-08-14 20:38:40
Vu Dang Toan làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2016-08-14 10:41:28
Vu Dang Toan làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-08-14 10:13:23
Vu Dang Toan làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-08-13 20:35:56
Vu Dang Toan làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-08-12 20:14:05
Vu Dang Toan làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-08-11 20:09:48
Vu Dang Toan làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-08-11 15:42:31
Vu Dang Toan làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-08-09 21:07:36
Vu Dang Toan làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-08-06 16:13:40
Vu Dang Toan làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-08-04 09:38:24