Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Vu Dang Toan. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Vu Dang Toan

Vu Dang Toan
Hey, hello everybody !

Luyện toán

328 -Trung bình 7.83 - Tổng điểm 39139

Vu Dang Toan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chọn bút màu và tô màu
Lần cuối làm bài: 2019-12-08 20:52:42
Vu Dang Toan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ghép thành hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2019-12-08 20:48:39
Vu Dang Toan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ghép hình
Lần cuối làm bài: 2019-12-08 20:46:39
Vu Dang Toan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lớn hơn, bé hơn (phạm vi 5)
Lần cuối làm bài: 2019-12-08 20:35:06
Lần cuối làm bài: 2019-11-01 20:20:56
Vu Dang Toan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: Hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2019-10-28 19:54:41
Vu Dang Toan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Hình bình hành
Lần cuối làm bài: 2019-10-25 20:27:44
Vu Dang Toan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2019-10-28 19:10:23
Vu Dang Toan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 20:37:41
Vu Dang Toan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 20:34:45

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 6.13 - Tổng điểm 184

Vu Dang Toan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thư gửi học sinh
Lần cuối làm bài: 2017-11-22 20:47:35

Luyện Tiếng Anh

24 -Trung bình 7.64 - Tổng điểm 2905

Vu Dang Toan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Alphabet
Lần cuối làm bài: 2019-10-27 21:18:12
Vu Dang Toan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Colors
Lần cuối làm bài: 2019-10-16 21:22:49
Vu Dang Toan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung READING SKILL: Sharing housework
Lần cuối làm bài: 2019-10-22 21:06:01
Vu Dang Toan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung VOCABULARY: Household chores and duties in the family
Lần cuối làm bài: 2019-10-22 20:53:05
Vu Dang Toan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Clothes (Quần áo)
Lần cuối làm bài: 2019-09-29 19:56:18
Vu Dang Toan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Have fun! The boat pond
Lần cuối làm bài: 2019-10-09 14:25:59
Vu Dang Toan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Four
Lần cuối làm bài: 2019-09-29 08:46:20
Vu Dang Toan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Three
Lần cuối làm bài: 2019-09-26 17:22:04
Vu Dang Toan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Two
Lần cuối làm bài: 2019-09-25 19:50:00
Vu Dang Toan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise One
Lần cuối làm bài: 2019-09-27 18:50:02

Điểm thi

Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2017-11-25 20:52:08
Vu Dang Toan làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-11-17 19:58:19
Vu Dang Toan làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-09-28 21:28:20
Vu Dang Toan làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-12-03 21:21:29
Vu Dang Toan làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-08 20:41:07
Vu Dang Toan làm bài Kiểm tra tháng 6 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-08-19 16:04:57
Vu Dang Toan làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-08-17 20:40:50
Vu Dang Toan làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-08-16 19:31:32
Vu Dang Toan làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-08-15 16:35:31
Vu Dang Toan làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-08-14 20:38:40
Vu Dang Toan làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2016-08-14 10:41:28
Vu Dang Toan làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-08-14 10:13:23
Vu Dang Toan làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-08-13 20:35:56
Vu Dang Toan làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-08-12 20:14:05
Vu Dang Toan làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-08-11 20:09:48
Vu Dang Toan làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-08-11 15:42:31
Vu Dang Toan làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-08-09 21:07:36
Vu Dang Toan làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-08-06 16:13:40
Vu Dang Toan làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-08-04 09:38:24