Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Bùi Minh Gia Tuấn. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Bùi Minh Gia Tuấn

Bùi Minh Gia Tuấn
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

22 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 2200

Lần cuối làm bài: 2019-12-17 20:05:01
Bùi Minh Gia Tuấn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Rút gọn phân thức
Lần cuối làm bài: 2019-12-17 16:34:20
Bùi Minh Gia Tuấn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Diện tích hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2019-12-13 19:17:10
Bùi Minh Gia Tuấn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Đa giác. Đa giác đều
Lần cuối làm bài: 2019-12-13 16:32:40
Bùi Minh Gia Tuấn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân loại hình
Lần cuối làm bài: 2019-12-11 15:54:12
Bùi Minh Gia Tuấn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia một tổng cho một số
Lần cuối làm bài: 2019-12-02 16:59:41
Bùi Minh Gia Tuấn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 12: Hình vuông
Lần cuối làm bài: 2019-11-11 17:40:48
Bùi Minh Gia Tuấn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 11: Hình thoi
Lần cuối làm bài: 2019-11-07 12:38:38
Bùi Minh Gia Tuấn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: Hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2019-10-30 16:05:05
Bùi Minh Gia Tuấn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Đối xứng tâm
Lần cuối làm bài: 2019-10-27 08:58:53

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

Bùi Minh Gia Tuấn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trong lòng mẹ (Trích Những ngày thơ ấu)
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 18:33:04

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Bùi Minh Gia Tuấn làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-10-02 17:52:12