Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Bùi Minh Gia Tuấn. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Bùi Minh Gia Tuấn

Bùi Minh Gia Tuấn
xem gì vậy

Luyện toán

34 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 3400

Bùi Minh Gia Tuấn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2020-02-18 13:14:06
Bùi Minh Gia Tuấn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình nào tiếp theo?
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 18:19:14
Bùi Minh Gia Tuấn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân loại hình
Lần cuối làm bài: 2019-12-11 15:54:12
Bùi Minh Gia Tuấn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình chữ nhật, hình tứ giác
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 20:11:12
Bùi Minh Gia Tuấn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Các số đến 100
Lần cuối làm bài: 2020-04-04 08:36:05
Bùi Minh Gia Tuấn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia một tổng cho một số
Lần cuối làm bài: 2019-12-02 16:59:41
Bùi Minh Gia Tuấn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Nhân đơn thức với đa thức
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 17:35:04
Bùi Minh Gia Tuấn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Nhân đa thức với đa thức
Lần cuối làm bài: 2019-10-01 22:25:06
Bùi Minh Gia Tuấn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tứ giác
Lần cuối làm bài: 2019-10-01 21:50:15
Bùi Minh Gia Tuấn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Hình thang
Lần cuối làm bài: 2019-10-01 21:43:28
Bùi Minh Gia Tuấn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Hình thang cân
Lần cuối làm bài: 2019-10-01 21:34:25
Bùi Minh Gia Tuấn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Đường trung bình của tam giác, của hình thang
Lần cuối làm bài: 2019-10-01 22:34:48
Lần cuối làm bài: 2019-10-27 08:46:11
Bùi Minh Gia Tuấn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Chia đơn thức cho đơn thức
Lần cuối làm bài: 2019-10-26 22:18:41
Bùi Minh Gia Tuấn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Đối xứng trục
Lần cuối làm bài: 2019-10-26 22:03:53
Bùi Minh Gia Tuấn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Hình bình hành
Lần cuối làm bài: 2019-10-26 22:42:14
Bùi Minh Gia Tuấn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Đối xứng tâm
Lần cuối làm bài: 2019-10-27 08:58:53
Bùi Minh Gia Tuấn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: Hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2019-10-30 16:05:05
Bùi Minh Gia Tuấn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 11: Hình thoi
Lần cuối làm bài: 2019-11-07 12:38:38
Bùi Minh Gia Tuấn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 12: Hình vuông
Lần cuối làm bài: 2019-11-11 17:40:48
Bùi Minh Gia Tuấn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Rút gọn phân thức
Lần cuối làm bài: 2019-12-17 16:34:20
Lần cuối làm bài: 2019-12-17 20:05:01
Bùi Minh Gia Tuấn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Đa giác. Đa giác đều
Lần cuối làm bài: 2019-12-13 16:32:40
Bùi Minh Gia Tuấn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Diện tích hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2019-12-13 19:17:10
Bùi Minh Gia Tuấn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Phương trình đưa được về dạng ax + b = 0
Lần cuối làm bài: 2020-02-04 15:48:34
Bùi Minh Gia Tuấn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Định lí đảo và hệ quả của định lý Ta-let
Lần cuối làm bài: 2020-02-04 13:57:04
Bùi Minh Gia Tuấn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Phương trình tích
Lần cuối làm bài: 2020-02-04 16:57:03
Bùi Minh Gia Tuấn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Phương trình chứa ẩn ở mẫu
Lần cuối làm bài: 2020-02-04 14:48:27
Bùi Minh Gia Tuấn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Tính chất đường phân giác của tam giác
Lần cuối làm bài: 2020-02-18 10:06:47
Bùi Minh Gia Tuấn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Giải bài toán bằng cách lập phương trình
Lần cuối làm bài: 2020-02-18 13:08:50
Bùi Minh Gia Tuấn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Khái niệm tam giác đồng dạng
Lần cuối làm bài: 2020-03-06 10:01:46
Bùi Minh Gia Tuấn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Ôn tập chương III
Lần cuối làm bài: 2020-03-30 13:38:43
Bùi Minh Gia Tuấn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Trường hợp đồng dạng thứ nhất
Lần cuối làm bài: 2020-03-25 08:24:56
Bùi Minh Gia Tuấn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Bất phương trình một ẩn
Lần cuối làm bài: 2020-04-21 13:59:32

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

Bùi Minh Gia Tuấn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trong lòng mẹ (Trích Những ngày thơ ấu)
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 18:33:04

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

Bùi Minh Gia Tuấn làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-10-02 17:52:12