Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Trịnh Bảo Hân. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Trịnh Bảo Hân

Trịnh Bảo Hân
HELLO EVERY ONE WELCOME TO ME HOUSE YOU IS MY FRIEND GAI !

Luyện toán

22 -Trung bình 9.57 - Tổng điểm 2200

Trịnh Bảo Hân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Cộng hai số nguyên khác dấu
Lần cuối làm bài: 2019-12-26 09:45:18
Trịnh Bảo Hân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Trung điểm của đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-12-06 20:33:31
Trịnh Bảo Hân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 19: Ôn tập chương I
Lần cuối làm bài: 2019-11-18 21:21:03
Trịnh Bảo Hân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 11: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5
Lần cuối làm bài: 2019-11-07 21:35:04
Trịnh Bảo Hân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Tính chất chia hết của một tổng
Lần cuối làm bài: 2019-10-31 20:10:51
Trịnh Bảo Hân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 12: Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9
Lần cuối làm bài: 2019-10-31 20:28:09
Trịnh Bảo Hân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 13: Ước và bội
Lần cuối làm bài: 2019-10-25 22:15:28
Trịnh Bảo Hân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-10-22 21:28:14
Trịnh Bảo Hân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Tia
Lần cuối làm bài: 2019-10-22 21:04:53
Trịnh Bảo Hân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tập hợp - Phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2019-10-09 20:50:51

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 4.00 - Tổng điểm 80

Điểm thi

Trịnh Bảo Hân làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 12 điểm
Điểm cao nhất: 12, Nộp bài lúc 2019-10-03 21:16:21