Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Thanh Ngọc. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Thanh Ngọc

Nguyễn Thanh Ngọc
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

39 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 3900

Nguyễn Thanh Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Nhân đơn thức với đa thức
Lần cuối làm bài: 2019-09-15 20:04:02
Nguyễn Thanh Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Nhân đa thức với đa thức
Lần cuối làm bài: 2019-09-02 21:17:13
Nguyễn Thanh Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tứ giác
Lần cuối làm bài: 2019-08-26 21:10:27
Nguyễn Thanh Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Hình thang
Lần cuối làm bài: 2019-09-05 22:11:33
Nguyễn Thanh Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Hình thang cân
Lần cuối làm bài: 2019-09-16 20:49:45
Nguyễn Thanh Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Những hằng đẳng thức đáng nhớ
Lần cuối làm bài: 2019-09-30 20:26:08
Nguyễn Thanh Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2019-09-08 21:28:17
Nguyễn Thanh Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2019-09-29 21:46:26
Lần cuối làm bài: 2019-09-29 21:22:39
Nguyễn Thanh Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Chia đơn thức cho đơn thức
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 22:24:22
Nguyễn Thanh Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 11: Chia đa thức cho đơn thức
Lần cuối làm bài: 2019-10-29 21:32:49
Nguyễn Thanh Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Phân thức đại số
Lần cuối làm bài: 2019-12-01 22:17:13
Nguyễn Thanh Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Tính chất cơ bản của phân thức
Lần cuối làm bài: 2019-11-24 22:53:54
Nguyễn Thanh Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Rút gọn phân thức
Lần cuối làm bài: 2019-12-01 21:08:22
Nguyễn Thanh Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Quy đồng mẫu nhiều phân thức
Lần cuối làm bài: 2019-12-02 22:26:27
Nguyễn Thanh Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Tam giác cân
Lần cuối làm bài: 2019-02-21 20:47:23
Nguyễn Thanh Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Định lý Py-ta-go
Lần cuối làm bài: 2019-02-21 22:40:51
Nguyễn Thanh Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông
Lần cuối làm bài: 2019-01-27 20:35:08
Nguyễn Thanh Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Giá trị của một biểu thức đại số
Lần cuối làm bài: 2019-04-10 20:30:53
Nguyễn Thanh Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Đơn thức
Lần cuối làm bài: 2019-02-18 22:52:15
Nguyễn Thanh Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Đơn thức đồng dạng
Lần cuối làm bài: 2019-02-23 20:33:51
Nguyễn Thanh Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Đa thức
Lần cuối làm bài: 2019-03-20 21:05:05
Nguyễn Thanh Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Cộng, trừ đa thức
Lần cuối làm bài: 2019-04-17 21:33:58
Nguyễn Thanh Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Đa thức một biến
Lần cuối làm bài: 2019-03-22 21:14:05
Nguyễn Thanh Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Cộng, trừ đa thức một biến
Lần cuối làm bài: 2019-04-16 19:40:10
Nguyễn Thanh Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: Nghiệm của đa thức một biến
Lần cuối làm bài: 2019-04-17 21:06:35
Nguyễn Thanh Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Thu thập số liệu thống kê, tần số
Lần cuối làm bài: 2019-02-19 20:33:07
Nguyễn Thanh Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Bảng "tần số" các giá trị của dấu hiệu
Lần cuối làm bài: 2019-02-19 21:08:26
Nguyễn Thanh Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Biểu đồ
Lần cuối làm bài: 2019-01-29 20:47:41
Nguyễn Thanh Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Số trung bình cộng
Lần cuối làm bài: 2019-01-22 20:25:09
Nguyễn Thanh Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải
Lần cuối làm bài: 2020-01-11 22:39:44
Nguyễn Thanh Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Định lý Ta-let trong tam giác
Lần cuối làm bài: 2020-02-08 12:13:17
Nguyễn Thanh Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Phương trình đưa được về dạng ax + b = 0
Lần cuối làm bài: 2020-02-08 11:22:36
Nguyễn Thanh Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Định lí đảo và hệ quả của định lý Ta-let
Lần cuối làm bài: 2020-04-19 21:38:24
Nguyễn Thanh Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Giải bài toán bằng cách lập phương trình
Lần cuối làm bài: 2020-04-06 09:31:22
Nguyễn Thanh Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Trường hợp đồng dạng thứ hai
Lần cuối làm bài: 2020-03-09 09:53:13
Lần cuối làm bài: 2019-03-10 20:51:32
Lần cuối làm bài: 2019-03-06 21:27:20
Lần cuối làm bài: 2019-03-05 21:11:57

Luyện văn - Tiếng Việt

3 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 300

Nguyễn Thanh Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ
Lần cuối làm bài: 2019-10-07 21:57:18
Nguyễn Thanh Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trong lòng mẹ (Trích Những ngày thơ ấu)
Lần cuối làm bài: 2019-10-07 21:51:34
Nguyễn Thanh Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Từ tượng hình, từ tượng thanh
Lần cuối làm bài: 2019-10-07 22:04:00

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

Nguyễn Thanh Ngọc làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-09-30 21:30:59
Nguyễn Thanh Ngọc làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-09-30 21:05:45