Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Thanh Ngọc. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Thanh Ngọc

Nguyễn Thanh Ngọc
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

34 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 3400

Nguyễn Thanh Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải
Lần cuối làm bài: 2020-01-11 22:39:44
Nguyễn Thanh Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Quy đồng mẫu nhiều phân thức
Lần cuối làm bài: 2019-12-02 22:26:27
Nguyễn Thanh Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Phân thức đại số
Lần cuối làm bài: 2019-12-01 22:17:13
Nguyễn Thanh Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Rút gọn phân thức
Lần cuối làm bài: 2019-12-01 21:08:22
Nguyễn Thanh Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Tính chất cơ bản của phân thức
Lần cuối làm bài: 2019-11-24 22:53:54
Nguyễn Thanh Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 11: Chia đa thức cho đơn thức
Lần cuối làm bài: 2019-10-29 21:32:49
Nguyễn Thanh Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Chia đơn thức cho đơn thức
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 22:24:22
Nguyễn Thanh Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Những hằng đẳng thức đáng nhớ
Lần cuối làm bài: 2019-09-30 20:26:08
Nguyễn Thanh Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2019-09-29 21:46:26
Lần cuối làm bài: 2019-09-29 21:22:39

Luyện văn - Tiếng Việt

3 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 300

Nguyễn Thanh Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Từ tượng hình, từ tượng thanh
Lần cuối làm bài: 2019-10-07 22:04:00
Nguyễn Thanh Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trong lòng mẹ (Trích Những ngày thơ ấu)
Lần cuối làm bài: 2019-10-07 21:51:34
Nguyễn Thanh Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ
Lần cuối làm bài: 2019-10-07 21:57:18

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Nguyễn Thanh Ngọc làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-09-30 21:30:59
Nguyễn Thanh Ngọc làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-09-30 21:05:45