Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với NGUYỄN ĐỨC VINH. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

NGUYỄN ĐỨC VINH

NGUYỄN ĐỨC VINH
hê lô

Luyện toán

33 -Trung bình 8.41 - Tổng điểm 3532

NGUYỄN ĐỨC VINH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Hai tam giác bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2019-11-13 21:36:07
NGUYỄN ĐỨC VINH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Đại lượng tỉ lệ nghịch
Lần cuối làm bài: 2019-10-13 21:10:28
NGUYỄN ĐỨC VINH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận
Lần cuối làm bài: 2019-10-09 22:36:27
NGUYỄN ĐỨC VINH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Đại lượng tỉ lệ thuận
Lần cuối làm bài: 2019-10-09 21:52:45
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 11:33:24
NGUYỄN ĐỨC VINH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Lũy thừa của số hữu tỉ (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 11:07:12
NGUYỄN ĐỨC VINH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Lũy thừa của số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 10:25:09
NGUYỄN ĐỨC VINH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 11: Số vô tỉ, khái niệm căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 10:07:52
NGUYỄN ĐỨC VINH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Hai đường thẳng vuông góc
Lần cuối làm bài: 2019-09-26 22:36:54
NGUYỄN ĐỨC VINH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Hai góc đối đỉnh
Lần cuối làm bài: 2019-09-26 22:21:54

Luyện văn - Tiếng Việt

4 -Trung bình 8.17 - Tổng điểm 490

NGUYỄN ĐỨC VINH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cô Tô
Lần cuối làm bài: 2019-05-15 21:03:41
NGUYỄN ĐỨC VINH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lượm
Lần cuối làm bài: 2019-05-12 20:33:27
NGUYỄN ĐỨC VINH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bức tranh của em gái tôi
Lần cuối làm bài: 2019-05-05 20:51:14
NGUYỄN ĐỨC VINH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2019-03-04 21:01:55

Luyện Tiếng Anh

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

NGUYỄN ĐỨC VINH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Words - School things (Đồ dùng học tập)
Lần cuối làm bài: 2019-03-11 20:30:16

Điểm thi

NGUYỄN ĐỨC VINH làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-21 21:24:00
NGUYỄN ĐỨC VINH làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-09-19 20:02:23
NGUYỄN ĐỨC VINH làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-09-19 19:50:24
NGUYỄN ĐỨC VINH làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-09-11 21:16:51
NGUYỄN ĐỨC VINH làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-28 20:36:16