Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Khánh Vy. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Khánh Vy

Nguyễn Khánh Vy
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

64 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 6400

Nguyễn Khánh Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc, viết , so sánh các số có ba chữ số
Lần cuối làm bài: 2019-12-02 20:18:48
Nguyễn Khánh Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng ,trừ các số có ba chữ số ( Không có nhớ )
Lần cuối làm bài: 2020-03-01 18:19:44
Nguyễn Khánh Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về các bảng nhân
Lần cuối làm bài: 2020-02-29 21:28:26
Lần cuối làm bài: 2020-02-28 10:18:21
Nguyễn Khánh Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hành đo độ dài
Lần cuối làm bài: 2019-11-12 17:50:43
Nguyễn Khánh Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 8
Lần cuối làm bài: 2019-11-30 13:35:04
Nguyễn Khánh Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-11-30 13:42:46
Nguyễn Khánh Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số
Lần cuối làm bài: 2019-12-17 18:49:26
Lần cuối làm bài: 2019-12-27 18:45:22
Nguyễn Khánh Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giới thiệu bảng nhân
Lần cuối làm bài: 2019-12-18 18:18:43
Nguyễn Khánh Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính giá trị của biểu thức
Lần cuối làm bài: 2020-03-02 18:37:02
Nguyễn Khánh Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2020-02-26 22:14:19
Nguyễn Khánh Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2020-02-26 16:34:56
Nguyễn Khánh Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông
Lần cuối làm bài: 2020-02-24 10:21:26
Nguyễn Khánh Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chu vi hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2020-02-24 10:39:40
Nguyễn Khánh Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chu vi hình vuông
Lần cuối làm bài: 2020-02-24 10:57:12
Nguyễn Khánh Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2020-02-25 15:19:36
Nguyễn Khánh Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2020-02-17 17:10:37
Nguyễn Khánh Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số có bốn chữ số
Lần cuối làm bài: 2020-02-13 20:01:42
Nguyễn Khánh Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 10 000
Lần cuối làm bài: 2020-01-17 19:35:19
Lần cuối làm bài: 2019-11-17 11:27:02
Nguyễn Khánh Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 13: Ôn tập chương I
Lần cuối làm bài: 2019-11-17 10:51:42
Nguyễn Khánh Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 18: Bội chung nhỏ nhất
Lần cuối làm bài: 2019-11-07 20:44:58
Nguyễn Khánh Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Làm quen với số nguyên âm
Lần cuối làm bài: 2019-11-17 15:32:44
Nguyễn Khánh Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Tập hợp các số nguyên
Lần cuối làm bài: 2019-11-20 22:08:56
Nguyễn Khánh Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Cộng hai số nguyên cùng dấu
Lần cuối làm bài: 2019-12-15 11:06:05
Nguyễn Khánh Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Cộng hai số nguyên khác dấu
Lần cuối làm bài: 2019-12-15 10:56:20
Nguyễn Khánh Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Tính chất của phép cộng các số nguyên
Lần cuối làm bài: 2019-12-12 18:15:12
Nguyễn Khánh Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Phép trừ hai số nguyên
Lần cuối làm bài: 2019-12-12 18:00:56
Nguyễn Khánh Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: Quy tắc chuyển vế
Lần cuối làm bài: 2019-12-16 17:44:15
Nguyễn Khánh Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Nhân hai số nguyên khác dấu
Lần cuối làm bài: 2019-12-17 20:51:53
Nguyễn Khánh Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 11: Nhân hai số nguyên cùng dấu
Lần cuối làm bài: 2019-12-16 17:53:45
Nguyễn Khánh Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 12: Tính chất của phép nhân
Lần cuối làm bài: 2019-12-30 17:21:29
Nguyễn Khánh Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 13: Bội và ước của một số nguyên
Lần cuối làm bài: 2019-12-30 17:56:34
Nguyễn Khánh Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 14: Ôn tập chương II
Lần cuối làm bài: 2019-12-23 17:30:37
Nguyễn Khánh Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Rút gọn phân thức
Lần cuối làm bài: 2019-11-18 10:26:12
Nguyễn Khánh Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông
Lần cuối làm bài: 2019-12-03 10:42:50
Nguyễn Khánh Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Nửa mặt phẳng
Lần cuối làm bài: 2020-01-02 18:40:51
Nguyễn Khánh Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Góc
Lần cuối làm bài: 2020-01-07 15:11:01
Nguyễn Khánh Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Số đo góc
Lần cuối làm bài: 2020-02-13 18:24:48
Nguyễn Khánh Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận
Lần cuối làm bài: 2019-11-16 10:09:19
Nguyễn Khánh Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Khi nào thì ∠xOy + ∠yOz = ∠xOz
Lần cuối làm bài: 2020-01-16 19:02:12
Nguyễn Khánh Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Vẽ góc cho biết số đo
Lần cuối làm bài: 2020-01-13 17:53:57
Nguyễn Khánh Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Tia phân giác của góc
Lần cuối làm bài: 2020-03-31 21:39:57
Nguyễn Khánh Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Đường tròn
Lần cuối làm bài: 2020-03-29 12:19:59
Nguyễn Khánh Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: Tam giác
Lần cuối làm bài: 2020-03-29 19:19:30
Nguyễn Khánh Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Góc ở tâm
Lần cuối làm bài: 2019-12-13 20:26:20
Nguyễn Khánh Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Thu thập số liệu thống kê, tần số
Lần cuối làm bài: 2020-01-02 09:54:11
Nguyễn Khánh Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Bảng "tần số" các giá trị của dấu hiệu
Lần cuối làm bài: 2020-01-02 10:44:09
Nguyễn Khánh Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Biểu đồ
Lần cuối làm bài: 2020-01-03 10:15:16
Nguyễn Khánh Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Số trung bình cộng
Lần cuối làm bài: 2020-01-03 10:06:10
Nguyễn Khánh Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Mở rộng khái niệm phân số
Lần cuối làm bài: 2020-06-21 17:01:53
Nguyễn Khánh Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Mở đầu về phương trình
Lần cuối làm bài: 2019-12-16 10:45:50
Nguyễn Khánh Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Tính chất cơ bản của phân số
Lần cuối làm bài: 2020-01-02 18:49:56
Nguyễn Khánh Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Rút gọn phân số
Lần cuối làm bài: 2020-01-09 17:36:04
Nguyễn Khánh Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Qui đồng mẫu nhiều phân số
Lần cuối làm bài: 2020-01-16 18:26:53
Nguyễn Khánh Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Phép cộng phân số
Lần cuối làm bài: 2020-06-21 11:16:50
Nguyễn Khánh Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Tính chất cơ bản của phép cộng phân số
Lần cuối làm bài: 2020-04-09 22:20:14
Nguyễn Khánh Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 16: Tìm tỉ số của hai số
Lần cuối làm bài: 2020-06-21 18:48:13
Lần cuối làm bài: 2019-12-26 16:30:30
Nguyễn Khánh Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Cấp số cộng
Lần cuối làm bài: 2020-01-05 11:27:52
Nguyễn Khánh Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Cấp số nhân
Lần cuối làm bài: 2020-01-05 11:05:15
Nguyễn Khánh Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Xác suất của biến cố
Lần cuối làm bài: 2019-12-10 09:48:09
Lần cuối làm bài: 2019-12-23 09:34:03

Luyện văn - Tiếng Việt

11 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1100

Nguyễn Khánh Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Chơi chuyền. Phân biệt ao/ oao, l/n, an/ ang
Lần cuối làm bài: 2020-02-26 20:17:29
Lần cuối làm bài: 2020-02-29 20:49:51
Nguyễn Khánh Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Kể lại buổi đầu em đi học
Lần cuối làm bài: 2019-11-09 19:02:48
Nguyễn Khánh Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Đất quý, đất yêu
Lần cuối làm bài: 2019-11-24 14:08:07
Lần cuối làm bài: 2020-02-28 10:26:16
Nguyễn Khánh Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Nghe kể "Giấu cày". Giới thiệu về tổ em.
Lần cuối làm bài: 2020-02-27 18:21:54
Nguyễn Khánh Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về tập đọc
Lần cuối làm bài: 2020-02-17 17:36:20
Nguyễn Khánh Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về chính tả
Lần cuối làm bài: 2020-03-02 18:53:20
Nguyễn Khánh Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Hai Bà Trưng. Phân biệt l/n, iêt/iêc
Lần cuối làm bài: 2020-03-01 19:23:15
Nguyễn Khánh Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Trần Bình Trọng. Phân biệt l/n, iêt/iêc
Lần cuối làm bài: 2020-02-26 20:02:03
Nguyễn Khánh Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Nghe kể: Chàng trai làng Phù Ủng
Lần cuối làm bài: 2020-02-24 11:03:38

Luyện Tiếng Anh

3 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 300

Nguyễn Khánh Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Who's that man?
Lần cuối làm bài: 2020-03-01 20:09:47
Nguyễn Khánh Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: That's my brother
Lần cuối làm bài: 2020-03-01 20:12:02
Nguyễn Khánh Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2020-03-02 18:16:19

Điểm thi

Nguyễn Khánh Vy làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 7.8 điểm
Điểm cao nhất: 7.8, Nộp bài lúc 2019-12-27 19:05:47
Nguyễn Khánh Vy làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-12-20 20:51:59
Nguyễn Khánh Vy làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-12-20 20:47:38
Nguyễn Khánh Vy làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-12-03 10:27:02
Nguyễn Khánh Vy làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-09 19:10:33