Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Khánh Vy. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Khánh Vy

Nguyễn Khánh Vy
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

47 -Trung bình 8.56 - Tổng điểm 5481

Nguyễn Khánh Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 10 000
Lần cuối làm bài: 2020-01-17 19:35:19
Nguyễn Khánh Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Khi nào thì ∠xOy + ∠yOz = ∠xOz
Lần cuối làm bài: 2020-01-16 19:02:12
Nguyễn Khánh Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Qui đồng mẫu nhiều phân số
Lần cuối làm bài: 2020-01-16 18:26:53
Nguyễn Khánh Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Vẽ góc cho biết số đo
Lần cuối làm bài: 2020-01-13 17:53:57
Nguyễn Khánh Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Số đo góc
Lần cuối làm bài: 2020-01-13 17:07:39
Nguyễn Khánh Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Rút gọn phân số
Lần cuối làm bài: 2020-01-09 17:36:04
Nguyễn Khánh Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Góc
Lần cuối làm bài: 2020-01-07 15:11:01
Nguyễn Khánh Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Cấp số cộng
Lần cuối làm bài: 2020-01-05 11:27:52
Nguyễn Khánh Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Cấp số nhân
Lần cuối làm bài: 2020-01-05 11:05:15
Nguyễn Khánh Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Biểu đồ
Lần cuối làm bài: 2020-01-03 10:15:16

Luyện văn - Tiếng Việt

2 -Trung bình 4.30 - Tổng điểm 430

Nguyễn Khánh Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Đất quý, đất yêu
Lần cuối làm bài: 2019-11-24 14:08:07
Nguyễn Khánh Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Kể lại buổi đầu em đi học
Lần cuối làm bài: 2019-11-09 19:02:48

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Nguyễn Khánh Vy làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 7.8 điểm
Điểm cao nhất: 7.8, Nộp bài lúc 2019-12-27 19:05:47
Nguyễn Khánh Vy làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-12-20 20:51:59
Nguyễn Khánh Vy làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-12-20 20:47:38
Nguyễn Khánh Vy làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-12-03 10:27:02
Nguyễn Khánh Vy làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-09 19:10:33