Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với NGUYỄN MINH QUANG . Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

NGUYỄN MINH QUANG

NGUYỄN MINH QUANG
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

3 -Trung bình 7.73 - Tổng điểm 541

Lần cuối làm bài: 2019-11-12 17:13:01
NGUYỄN MINH QUANG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Đại lượng tỉ lệ nghịch
Lần cuối làm bài: 2019-11-12 17:03:53
Lần cuối làm bài: 2019-11-10 17:21:12

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

NGUYỄN MINH QUANG làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9.8 điểm
Điểm cao nhất: 9.8, Nộp bài lúc 2019-11-10 17:29:05