Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Trần Quỳnh Chi. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Trần Quỳnh Chi

Nguyễn Trần Quỳnh Chi
Hế lô các bạn !!!!!!!!!!!

Luyện toán

75 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 7500

Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Làm quen với số nguyên âm
Lần cuối làm bài: 2019-11-11 20:16:06
Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập - Các số trong phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-11-08 21:39:04
Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 10
Lần cuối làm bài: 2019-11-08 21:33:30
Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0
Lần cuối làm bài: 2019-11-08 21:30:55
Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 9
Lần cuối làm bài: 2019-11-08 21:29:03
Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 8
Lần cuối làm bài: 2019-11-08 21:18:40
Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 7
Lần cuối làm bài: 2019-11-08 21:17:29
Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 6
Lần cuối làm bài: 2019-11-08 21:14:14
Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2019-11-08 21:12:51
Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bằng nhau, dấu =
Lần cuối làm bài: 2019-11-08 21:10:36

Luyện văn - Tiếng Việt

41 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 4100

Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lượm
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 19:11:11
Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phó từ
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 18:58:51
Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính từ và cụm tính từ
Lần cuối làm bài: 2019-09-26 18:12:54
Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cụm động từ
Lần cuối làm bài: 2019-10-16 18:07:11
Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Động từ
Lần cuối làm bài: 2019-09-26 18:03:07
Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Con hổ có nghĩa
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 19:25:44
Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chỉ từ
Lần cuối làm bài: 2019-09-24 21:51:21
Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập truyện dân gian
Lần cuối làm bài: 2019-10-16 18:21:07
Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số từ và lượng từ
Lần cuối làm bài: 2019-09-19 21:15:53
Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lợn cưới, áo mới
Lần cuối làm bài: 2019-09-19 21:24:07

Luyện Tiếng Anh

50 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 5000

Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Clothes (Quần áo)
Lần cuối làm bài: 2019-09-26 20:18:08
Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: Robots and their work
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 17:48:46
Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-10-10 18:40:12
Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 17:42:01
Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: Conditional sentence - type 1
Lần cuối làm bài: 2019-09-30 20:54:14
Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: Let's 'go green'!
Lần cuối làm bài: 2019-09-29 21:31:17
Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-10-10 18:46:11
Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 19:21:24
Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: will/ might
Lần cuối làm bài: 2019-09-29 21:10:19
Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: My future house
Lần cuối làm bài: 2019-09-29 21:02:37

Điểm thi

Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-10-16 17:41:31
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-16 17:36:49
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-10-15 22:24:58
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-15 22:21:29
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-15 22:18:19
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-15 22:00:21
Nguyễn Trần Quỳnh Chi làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-10-15 21:39:44