Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với CHU NGỌC ANH QUANG . Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

CHU NGỌC ANH QUANG

CHU NGỌC ANH QUANG
do you want to have a bad time

Luyện toán

49 -Trung bình 8.47 - Tổng điểm 5503

CHU NGỌC ANH QUANG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Phương trình mặt phẳng
Lần cuối làm bài: 2019-11-04 22:05:48
Lần cuối làm bài: 2019-10-30 21:02:46
CHU NGỌC ANH QUANG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Cực trị của hàm số
Lần cuối làm bài: 2019-10-21 21:45:27
CHU NGỌC ANH QUANG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Hai tam giác bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2019-10-21 21:27:13
CHU NGỌC ANH QUANG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 11: Số vô tỉ, khái niệm căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2019-10-08 20:20:12
CHU NGỌC ANH QUANG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-09-30 21:21:42
CHU NGỌC ANH QUANG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 9
Lần cuối làm bài: 2019-09-26 22:17:22
CHU NGỌC ANH QUANG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Phương trình đường thẳng trong không gian
Lần cuối làm bài: 2019-09-24 21:23:13
CHU NGỌC ANH QUANG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Định lý
Lần cuối làm bài: 2019-09-24 20:47:13
CHU NGỌC ANH QUANG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 8
Lần cuối làm bài: 2019-09-18 21:26:25

Luyện văn - Tiếng Việt

5 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 500

CHU NGỌC ANH QUANG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Dấu huyền, dấu ngã
Lần cuối làm bài: 2019-09-30 21:16:09
CHU NGỌC ANH QUANG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Dấu hỏi, dấu nặng
Lần cuối làm bài: 2019-09-08 16:04:40
CHU NGỌC ANH QUANG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Dấu sắc
Lần cuối làm bài: 2019-09-08 16:02:20
CHU NGỌC ANH QUANG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2019-09-08 16:00:14
CHU NGỌC ANH QUANG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2019-08-31 09:39:47

Luyện Tiếng Anh

4 -Trung bình 9.54 - Tổng điểm 477

CHU NGỌC ANH QUANG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Alphabet
Lần cuối làm bài: 2019-10-21 21:39:52
CHU NGỌC ANH QUANG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Colors
Lần cuối làm bài: 2019-10-21 21:39:16
CHU NGỌC ANH QUANG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung GETTTING STARTED: The person I admire
Lần cuối làm bài: 2019-09-30 21:03:08
CHU NGỌC ANH QUANG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Clothes (Quần áo)
Lần cuối làm bài: 2019-09-08 15:57:43

Điểm thi

CHU NGỌC ANH QUANG làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-08-28 22:01:00
CHU NGỌC ANH QUANG làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-08-28 21:45:14