Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Trần Bảo Linh . Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Trần Bảo Linh

Trần Bảo Linh
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

30 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 3000

Trần Bảo Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Làm quen với số nguyên âm
Lần cuối làm bài: 2019-03-23 11:33:47
Trần Bảo Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Phép cộng và phép nhân
Lần cuối làm bài: 2019-03-17 11:47:05
Trần Bảo Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con
Lần cuối làm bài: 2019-03-16 11:51:29
Trần Bảo Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-03-16 11:40:14
Trần Bảo Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Phép nhân phân số
Lần cuối làm bài: 2019-03-13 18:12:32
Trần Bảo Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình đối xứng trục
Lần cuối làm bài: 2019-03-09 11:47:35
Trần Bảo Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trái, bên phải, ở giữa
Lần cuối làm bài: 2019-03-09 11:43:50
Trần Bảo Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-03-09 11:38:34
Trần Bảo Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: Phép trừ phân số
Lần cuối làm bài: 2019-03-09 11:34:47
Trần Bảo Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Phép cộng phân số
Lần cuối làm bài: 2019-03-03 09:51:32

Luyện văn - Tiếng Việt

6 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 600

Trần Bảo Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lượm
Lần cuối làm bài: 2019-02-16 12:14:28
Trần Bảo Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đêm nay Bác không ngủ
Lần cuối làm bài: 2019-02-16 10:52:24
Trần Bảo Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh
Lần cuối làm bài: 2019-02-16 12:01:53
Trần Bảo Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Động từ
Lần cuối làm bài: 2019-02-20 21:04:10
Trần Bảo Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sơn Tinh, Thủy Tinh
Lần cuối làm bài: 2019-02-18 20:25:22
Trần Bảo Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thánh Gióng
Lần cuối làm bài: 2019-02-16 11:05:30

Luyện Tiếng Anh

2 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 200

Trần Bảo Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Words - School things (Đồ dùng học tập)
Lần cuối làm bài: 2019-02-16 11:10:31
Trần Bảo Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A Special Day!
Lần cuối làm bài: 2019-02-18 20:30:38

Điểm thi

Trần Bảo Linh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-01-11 19:11:17