Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Đàm Phương Anh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Đàm Phương Anh

Đàm Phương Anh
Chào ,bạn đã ghé thăm nhà của mình

Luyện toán

47 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 4700

Đàm Phương Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 11: Nhân hai số nguyên cùng dấu
Lần cuối làm bài: 2020-01-15 22:27:01
Đàm Phương Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: Quy tắc chuyển vế
Lần cuối làm bài: 2020-01-12 08:44:31
Đàm Phương Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Nhân hai số nguyên khác dấu
Lần cuối làm bài: 2020-01-12 08:33:25
Đàm Phương Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Phép trừ hai số nguyên
Lần cuối làm bài: 2020-01-11 12:32:46
Đàm Phương Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Cộng hai số nguyên cùng dấu
Lần cuối làm bài: 2019-12-21 22:27:05
Đàm Phương Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Cộng hai số nguyên khác dấu
Lần cuối làm bài: 2019-12-21 22:23:30
Đàm Phương Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Tính chất của phép cộng các số nguyên
Lần cuối làm bài: 2019-12-21 22:14:02
Đàm Phương Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài
Lần cuối làm bài: 2019-11-22 21:12:04
Đàm Phương Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Thứ tự trong tập số nguyên
Lần cuối làm bài: 2019-11-22 21:01:12
Đàm Phương Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Tập hợp các số nguyên
Lần cuối làm bài: 2019-11-22 20:56:26

Luyện văn - Tiếng Việt

19 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1900

Đàm Phương Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đêm nay Bác không ngủ
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 20:56:31
Đàm Phương Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bức tranh của em gái tôi
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 20:46:43
Đàm Phương Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng
Lần cuối làm bài: 2019-10-13 21:08:23
Đàm Phương Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mẹ hiền dạy con
Lần cuối làm bài: 2019-10-14 20:56:56
Đàm Phương Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Động từ
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 19:17:50
Đàm Phương Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số từ và lượng từ
Lần cuối làm bài: 2019-09-23 19:58:57
Đàm Phương Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lợn cưới, áo mới
Lần cuối làm bài: 2019-09-23 20:14:08
Đàm Phương Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Treo biển
Lần cuối làm bài: 2019-10-14 20:43:38
Đàm Phương Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng
Lần cuối làm bài: 2019-10-14 20:38:25
Đàm Phương Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thầy bói xem voi
Lần cuối làm bài: 2019-11-01 20:34:25

Luyện Tiếng Anh

13 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1300

Đàm Phương Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Phonics - Letters c, d
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 20:27:27
Đàm Phương Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: May I come in?
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 20:31:55
Đàm Phương Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Classroom intructions
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 19:24:29
Đàm Phương Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Clothes (Quần áo)
Lần cuối làm bài: 2019-10-05 17:09:21
Đàm Phương Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Three
Lần cuối làm bài: 2019-10-05 17:07:58
Đàm Phương Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Two
Lần cuối làm bài: 2019-10-05 17:02:23
Đàm Phương Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise One
Lần cuối làm bài: 2019-10-05 17:01:49
Đàm Phương Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise One: Choose the odd-one-out.
Lần cuối làm bài: 2019-10-05 16:58:26
Đàm Phương Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Three: Song - Ten fingers on my hands
Lần cuối làm bài: 2019-10-05 16:57:44
Đàm Phương Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Two: Grammar_ arm/ arms _This is / These are
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 19:26:42

Điểm thi

Đàm Phương Anh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-11-01 20:18:07
Đàm Phương Anh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-10-27 10:00:05
Đàm Phương Anh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-27 09:56:08
Đàm Phương Anh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 11 điểm
Điểm cao nhất: 11, Nộp bài lúc 2019-10-26 20:36:35