Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Thảo My. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Thảo My

Nguyễn Thảo My
Nhô, Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của tui !!!

Luyện toán

28 -Trung bình 9.66 - Tổng điểm 2899

Nguyễn Thảo My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Phép trừ hai số nguyên
Lần cuối làm bài: 2020-01-11 17:34:20
Nguyễn Thảo My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Tính chất của phép cộng các số nguyên
Lần cuối làm bài: 2020-01-06 22:38:54
Nguyễn Thảo My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Cộng hai số nguyên cùng dấu
Lần cuối làm bài: 2020-01-05 20:30:53
Nguyễn Thảo My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Tập hợp các số nguyên
Lần cuối làm bài: 2019-11-24 10:25:19
Nguyễn Thảo My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Thứ tự trong tập số nguyên
Lần cuối làm bài: 2019-11-24 10:16:01
Nguyễn Thảo My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Trung điểm của đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-11-17 19:43:18
Nguyễn Thảo My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 19: Ôn tập chương I
Lần cuối làm bài: 2019-11-11 22:36:03
Nguyễn Thảo My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2019-11-01 20:50:08
Nguyễn Thảo My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 18: Bội chung nhỏ nhất
Lần cuối làm bài: 2019-10-27 11:27:20
Nguyễn Thảo My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài
Lần cuối làm bài: 2019-10-27 10:16:43

Luyện văn - Tiếng Việt

17 -Trung bình 9.51 - Tổng điểm 1712

Nguyễn Thảo My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra tổng hợp cuối học kì I
Lần cuối làm bài: 2019-12-03 21:17:15
Nguyễn Thảo My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính từ và cụm tính từ
Lần cuối làm bài: 2019-10-08 22:35:24
Nguyễn Thảo My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Con hổ có nghĩa
Lần cuối làm bài: 2019-11-04 22:18:47
Nguyễn Thảo My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chỉ từ
Lần cuối làm bài: 2019-11-15 22:20:35
Nguyễn Thảo My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số từ và lượng từ
Lần cuối làm bài: 2019-10-05 10:14:06
Nguyễn Thảo My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lợn cưới, áo mới
Lần cuối làm bài: 2019-10-24 21:58:49
Nguyễn Thảo My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Danh từ (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-11-04 21:58:47
Nguyễn Thảo My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thầy bói xem voi
Lần cuối làm bài: 2019-12-03 21:03:15
Nguyễn Thảo My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ếch ngồi đáy giếng
Lần cuối làm bài: 2019-10-29 22:16:02
Nguyễn Thảo My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ngôi kể và lời kể trong văn tự sự
Lần cuối làm bài: 2019-10-30 22:20:14

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Nguyễn Thảo My làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-11-30 21:10:12
Nguyễn Thảo My làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-30 20:54:53
Nguyễn Thảo My làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-11-29 22:31:06
Nguyễn Thảo My làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-11-29 22:14:14
Nguyễn Thảo My làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-27 17:08:37