Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Kudo Sinichi. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Kudo Sinichi

Kudo Sinichi
Chào bạn đã ghé thăm trang web của tôi.

Điểm thi

Kudo Sinichi làm bài Kiểm tra tháng 4 năm 2014 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-08-17 15:44:42
Kudo Sinichi làm bài Kiểm tra tháng 6 năm 2014 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-08-13 13:07:57

Luyện toán

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm