Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Lê Thanh Ngọc. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Lê Thanh Ngọc

Lê Thanh Ngọc
Tên: Lê Thanh Ngọc Đang học tại: Trường Tiểu học Ninh Hải Địa chỉ: Huyện Ninh Giang - Hải Dương Điểm hỏi đáp: 777SP, 5GP Điểm hỏi đáp tuần này: 24SP, 3GP Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

7 -Trung bình 7.19 - Tổng điểm 719

Lê Thanh Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2018-10-27 15:39:38
Lê Thanh Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2018-10-18 15:33:26
Lê Thanh Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2018-10-14 14:22:05
Lê Thanh Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2018-10-10 13:21:49
Lê Thanh Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2018-10-07 07:28:05
Lê Thanh Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2018-10-14 14:44:19
Lê Thanh Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2018-10-25 22:40:18

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 3.00 - Tổng điểm 30

Luyện Tiếng Anh

3 -Trung bình 9.00 - Tổng điểm 360

Lê Thanh Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2018-08-31 21:54:55
Lê Thanh Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What's your village like?
Lần cuối làm bài: 2018-08-29 21:20:23
Lê Thanh Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's your address?
Lần cuối làm bài: 2018-08-28 15:15:27

Điểm thi

Lê Thanh Ngọc làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-09-17 21:46:07
Lê Thanh Ngọc làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-09-17 21:42:06