Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với phạm việt hà. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

phạm việt hà

phạm việt hà
Đã chửi phải chửi cho nhiều. Hôm nay mà chửi ko hết thì mai chửi tiếp. Chửi ngày chửi đêm cho đến khi nào nó bót nói xấu sau lưng thì thôi. Nó còn nói thì đem bố mẹ nó ra chửi, chửi sấp mặt cả họ nhà nó luôn. Cứ chửi đi vì cuộc đời cho phép.😎😎😎🙃🙃🙃🙃😏😏😏😏☻☻☻☻👌👌👌

Luyện toán

6 -Trung bình 9.44 - Tổng điểm 944

phạm việt hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2018-05-06 19:28:49
phạm việt hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-03-15 17:08:56
phạm việt hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2018-03-10 09:26:37
phạm việt hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trong, bên ngoài
Lần cuối làm bài: 2018-04-28 15:14:55
phạm việt hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2018-03-17 14:07:46
phạm việt hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2018-03-05 18:07:37

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

phạm việt hà làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-02-11 16:37:37
phạm việt hà làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-02-26 23:04:23
phạm việt hà làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-02-26 22:38:59
phạm việt hà làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-02-14 20:26:08
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-02-12 21:39:36
phạm việt hà làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-02-07 20:25:12
phạm việt hà làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-02-03 15:39:21
phạm việt hà làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-02-03 15:33:14
phạm việt hà làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-02-03 08:17:56
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-02-02 19:22:25
phạm việt hà làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-02-02 14:37:27
phạm việt hà làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-02-02 14:33:51
phạm việt hà làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-02-02 14:32:10
phạm việt hà làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-02-02 14:30:06