Nguyễn Hà Anh

Giới thiệu về bản thân

Thêu bao quý khách vừa gọi hiện ko thích nói chuyện!
0
0
0
0
0
0
0
(Thường được cập nhật sau 1 giờ!)

Câu hỏi: Ngân có chăm chỉ học tập không?

Câu cảm: Ngân chăm chỉ học tập quá!

Câu khiến: Ngân hãy chăm chỉ học tập!