Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Đào Minh Thư. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Đào Minh Thư

Đào Minh Thư
Buồn =((

Luyện toán

12 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1200

Đào Minh Thư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2020-11-10 19:47:41
Đào Minh Thư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: So sánh hai phân số
Lần cuối làm bài: 2020-08-21 16:54:25
Đào Minh Thư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hỗn số
Lần cuối làm bài: 2020-08-22 08:52:04
Đào Minh Thư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: Thứ tự thực hiện các phép tính
Lần cuối làm bài: 2020-12-12 21:34:36
Đào Minh Thư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Làm quen với số nguyên âm
Lần cuối làm bài: 2020-12-12 21:34:23
Đào Minh Thư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Tập hợp các số nguyên
Lần cuối làm bài: 2020-12-14 19:24:14
Đào Minh Thư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Cộng hai số nguyên cùng dấu
Lần cuối làm bài: 2020-12-17 19:25:08
Đào Minh Thư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2020-08-24 14:33:41
Đào Minh Thư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2020-08-23 17:56:37
Đào Minh Thư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về số thập phân
Lần cuối làm bài: 2020-08-24 14:22:34
Đào Minh Thư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng
Lần cuối làm bài: 2020-08-22 09:16:24
Đào Minh Thư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng
Lần cuối làm bài: 2020-08-26 10:27:47

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi