Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Đặng Trần Thảo Vi. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Đặng Trần Thảo Vi

Đặng Trần Thảo Vi
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

0 -Trung bình 6.00 - Tổng điểm 60

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Đặng Trần Thảo Vi làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-02-17 10:21:23
Đặng Trần Thảo Vi làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-17 10:17:02
Đặng Trần Thảo Vi làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-17 10:15:23
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-02-17 10:13:29
Đặng Trần Thảo Vi làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-17 10:11:15
Đặng Trần Thảo Vi làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-02-17 10:09:36
Đặng Trần Thảo Vi làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-17 10:07:58
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-02-17 10:07:05
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-02-17 10:05:56
Đặng Trần Thảo Vi làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-17 10:04:29
Đặng Trần Thảo Vi làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-02-17 10:02:26