Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với trinh van anh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

trinh van anh

trinh van anh
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

0 -Trung bình 3.00 - Tổng điểm 180

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

trinh van anh làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-04-06 17:13:30
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-03-21 21:25:32
trinh van anh làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-03-13 22:09:06
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-03-13 22:01:40