Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Huy Văn. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Huy Văn

Nguyễn Huy Văn
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !
  • Tên: Nguyễn Huy Văn
  • Điểm hỏi đáp: 0SP, 0GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 0SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

145 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 14500

Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập các số đến 100 000 (Tiếp)
Lần cuối làm bài: 2019-07-04 11:11:13
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Biểu thức có chứa một chữ
Lần cuối làm bài: 2019-07-14 11:25:54
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số có sáu chữ số
Lần cuối làm bài: 2019-07-04 14:23:03
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hàng và lớp
Lần cuối làm bài: 2019-07-05 08:38:50
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh các số có nhiều chữ số
Lần cuối làm bài: 2019-07-04 15:32:35
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Triệu và lớp triệu
Lần cuối làm bài: 2019-07-05 10:06:47
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-07-14 08:39:03
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dãy số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2019-07-05 10:10:26
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Viết số tự nhiên trong hệ thập phân
Lần cuối làm bài: 2019-07-06 08:42:38
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2019-07-07 13:52:46
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Khái niệm về phân số
Lần cuối làm bài: 2019-04-30 09:25:07
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Tính chất cơ bản của phân số
Lần cuối làm bài: 2019-04-30 09:55:55
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: So sánh hai phân số
Lần cuối làm bài: 2019-05-01 17:15:25
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số thập phân
Lần cuối làm bài: 2019-09-08 15:15:05
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Phép cộng và phép trừ hai phân số
Lần cuối làm bài: 2019-04-30 11:42:28
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Phép nhân và phép chia hai phân số
Lần cuối làm bài: 2019-04-30 15:49:12
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hỗn số
Lần cuối làm bài: 2019-04-30 16:20:29
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2019-04-30 16:52:56
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đề-ca-mét vuông. Héc-tô- mét vuông
Lần cuối làm bài: 2019-04-30 17:27:38
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mi-li-mét vuông. Bảng đơn vị đo diện tích
Lần cuối làm bài: 2019-04-30 21:09:35
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hec-ta
Lần cuối làm bài: 2019-05-01 16:10:53
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng
Lần cuối làm bài: 2019-07-29 17:07:46
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ
Lần cuối làm bài: 2019-07-29 17:29:45
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-07-29 19:19:14
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Biểu thức có chứa hai chữ
Lần cuối làm bài: 2019-07-31 20:53:59
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính chất giao hoán của phép cộng
Lần cuối làm bài: 2019-08-02 20:30:03
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2019-07-13 20:58:01
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Nhân đơn thức với đa thức
Lần cuối làm bài: 2019-08-14 21:38:07
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Nhân đa thức với đa thức
Lần cuối làm bài: 2019-08-17 21:28:30
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tứ giác
Lần cuối làm bài: 2019-08-13 18:25:43
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Hình thang
Lần cuối làm bài: 2019-08-26 21:21:33
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Hình thang cân
Lần cuối làm bài: 2019-09-03 21:08:55
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Đường trung bình của tam giác, của hình thang
Lần cuối làm bài: 2019-09-07 17:26:46
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Những hằng đẳng thức đáng nhớ
Lần cuối làm bài: 2019-08-26 19:33:23
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2019-09-01 10:37:18
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2019-09-10 17:31:31
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Cộng, trừ số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2019-07-07 08:48:03
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2020-08-04 10:44:25
Lần cuối làm bài: 2020-08-12 17:19:46
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Tỉ số lượng giác của góc nhọn
Lần cuối làm bài: 2020-08-13 10:18:04
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2019-06-16 09:26:44
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Nhân, chia số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2019-07-13 21:07:04
Lần cuối làm bài: 2020-08-09 14:57:20
Lần cuối làm bài: 2020-08-13 09:57:19
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Ôn tập chương I
Lần cuối làm bài: 2020-08-13 09:33:52
Lần cuối làm bài: 2019-09-16 18:41:56
Lần cuối làm bài: 2019-09-29 09:35:18
Lần cuối làm bài: 2019-10-17 19:38:43
Lần cuối làm bài: 2019-07-13 21:37:14
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Chia đơn thức cho đơn thức
Lần cuối làm bài: 2019-10-16 21:05:42
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 11: Chia đa thức cho đơn thức
Lần cuối làm bài: 2019-10-26 18:33:01
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Đối xứng trục
Lần cuối làm bài: 2019-09-25 18:44:46
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Hình bình hành
Lần cuối làm bài: 2019-09-25 20:29:44
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Đối xứng tâm
Lần cuối làm bài: 2019-10-17 20:35:55
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: Hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2019-10-17 20:44:42
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Lũy thừa của số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2019-07-07 11:24:08
Lần cuối làm bài: 2019-10-17 20:47:55
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 11: Hình thoi
Lần cuối làm bài: 2019-10-17 20:56:09
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 12: Hình vuông
Lần cuối làm bài: 2019-11-17 10:28:01
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Rút gọn biểu thức chứa căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2020-08-09 20:11:16
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: Căn bậc ba
Lần cuối làm bài: 2020-08-10 19:45:43
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Ôn tập chương I
Lần cuối làm bài: 2020-08-10 20:13:30
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Lũy thừa của số hữu tỉ (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-07-13 21:52:06
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Đa giác. Đa giác đều
Lần cuối làm bài: 2019-11-17 10:38:18
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập về số hữu tỉ, số thực
Lần cuối làm bài: 2019-07-07 16:51:14
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số
Lần cuối làm bài: 2019-07-14 11:36:35
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số và phép chia số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2019-07-05 14:58:36
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2019-07-05 15:37:41
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Tỉ lệ thức
Lần cuối làm bài: 2019-07-07 14:21:30
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rút gọn phân số
Lần cuối làm bài: 2019-07-05 16:48:10
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Quy đồng mẫu số các phân số
Lần cuối làm bài: 2019-07-05 16:57:39
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2019-07-06 08:57:43
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh hai phân số cùng mẫu số
Lần cuối làm bài: 2019-07-06 09:08:26
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh hai phân số khác mẫu số
Lần cuối làm bài: 2019-07-06 09:32:31
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Tính chất dãy tỉ số bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2019-07-21 15:10:56
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2019-07-07 13:32:46
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng phân số
Lần cuối làm bài: 2019-07-06 10:13:18
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng phân số (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-07-14 08:35:59
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Hai góc đối đỉnh
Lần cuối làm bài: 2019-07-01 15:30:31
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Hai đường thẳng vuông góc
Lần cuối làm bài: 2019-07-01 15:38:08
Lần cuối làm bài: 2019-07-01 15:45:15
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Hai đường thẳng song song
Lần cuối làm bài: 2019-07-01 15:48:54
Lần cuối làm bài: 2019-07-11 09:39:50
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song
Lần cuối làm bài: 2019-04-14 10:04:36
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Từ vuông góc đến song song
Lần cuối làm bài: 2019-07-02 10:56:22
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Định lý
Lần cuối làm bài: 2019-07-02 11:42:29
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập chương I
Lần cuối làm bài: 2019-07-02 12:07:54
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tổng ba góc của một tam giác
Lần cuối làm bài: 2019-07-02 12:18:51
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Hai tam giác bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2019-07-02 16:12:10
Lần cuối làm bài: 2019-07-02 16:25:53
Lần cuối làm bài: 2019-07-02 16:37:38
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Làm tròn số
Lần cuối làm bài: 2019-07-21 16:25:25
Lần cuối làm bài: 2019-07-05 10:15:10
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Tam giác cân
Lần cuối làm bài: 2019-07-04 09:11:08
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 11: Số vô tỉ, khái niệm căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2019-07-21 16:36:06
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Định lý Py-ta-go
Lần cuối làm bài: 2019-07-05 10:45:28
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông
Lần cuối làm bài: 2019-07-05 10:57:07
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 12: Số thực
Lần cuối làm bài: 2019-07-14 16:01:15
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Đại lượng tỉ lệ thuận
Lần cuối làm bài: 2019-07-14 17:13:08
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng đơn vị đo thời gian
Lần cuối làm bài: 2019-04-30 20:50:55
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng số đo thời gian
Lần cuối làm bài: 2019-04-30 21:20:00
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận
Lần cuối làm bài: 2019-07-15 15:45:31
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ số đo thời gian
Lần cuối làm bài: 2019-05-01 09:09:41
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-05-01 09:58:32
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân số đo thời gian với một số
Lần cuối làm bài: 2019-05-01 10:29:54
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia số đo thời gian cho một số
Lần cuối làm bài: 2019-05-01 14:27:03
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2019-05-01 15:33:47
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vận tốc
Lần cuối làm bài: 2019-05-01 11:25:42
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Đại lượng tỉ lệ nghịch
Lần cuối làm bài: 2019-07-15 16:02:41
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch
Lần cuối làm bài: 2019-07-16 10:35:54
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thời gian
Lần cuối làm bài: 2019-06-02 08:51:34
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Hàm số
Lần cuối làm bài: 2019-07-15 18:18:02
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2019-06-16 09:19:17
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về phân số
Lần cuối làm bài: 2019-06-16 09:43:38
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về phân số (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2019-06-16 11:34:51
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về số thập phân
Lần cuối làm bài: 2019-06-17 08:56:19
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng
Lần cuối làm bài: 2019-06-17 09:12:38
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về đo thời gian
Lần cuối làm bài: 2019-06-16 08:37:54
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Mặt phẳng tọa độ
Lần cuối làm bài: 2019-08-07 17:51:10
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Đồ thị hàm số y = ax
Lần cuối làm bài: 2019-08-07 18:22:04
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Khái niệm về biểu thức đại số
Lần cuối làm bài: 2019-07-12 17:05:03
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Giá trị của một biểu thức đại số
Lần cuối làm bài: 2019-07-17 21:04:39
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Đơn thức
Lần cuối làm bài: 2019-07-18 10:23:48
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Đơn thức đồng dạng
Lần cuối làm bài: 2019-03-30 16:58:23
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Đa thức
Lần cuối làm bài: 2019-07-20 08:26:57
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Cộng, trừ đa thức
Lần cuối làm bài: 2019-07-21 08:54:37
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Đa thức một biến
Lần cuối làm bài: 2019-07-20 11:22:35
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Cộng, trừ đa thức một biến
Lần cuối làm bài: 2019-07-21 09:39:23
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: Nghiệm của đa thức một biến
Lần cuối làm bài: 2019-07-20 12:16:59
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Thu thập số liệu thống kê, tần số
Lần cuối làm bài: 2019-07-11 18:08:16
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Bảng "tần số" các giá trị của dấu hiệu
Lần cuối làm bài: 2019-07-12 09:18:12
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Biểu đồ
Lần cuối làm bài: 2019-07-12 15:42:47
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Số trung bình cộng
Lần cuối làm bài: 2019-07-16 17:53:11
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải
Lần cuối làm bài: 2020-01-06 21:20:54
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Phương trình chứa ẩn ở mẫu
Lần cuối làm bài: 2020-01-08 18:38:51
Lần cuối làm bài: 2019-07-05 20:38:02
Lần cuối làm bài: 2019-07-21 16:43:46
Lần cuối làm bài: 2019-07-04 18:37:49
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác
Lần cuối làm bài: 2019-07-06 14:30:38
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Tính chất tia phân giác của một góc
Lần cuối làm bài: 2019-07-06 15:12:56
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Tính chất ba đường phân giác của tam giác
Lần cuối làm bài: 2019-07-07 12:54:41
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-07-21 16:51:01
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Tính chất ba đường trung trực của tam giác
Lần cuối làm bài: 2019-07-06 16:17:19
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: Tính chất ba đường cao của tam giác
Lần cuối làm bài: 2019-07-11 17:47:36
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Ôn tập chương III
Lần cuối làm bài: 2019-07-21 20:51:08

Luyện văn - Tiếng Việt

100 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 10000

Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Con Rồng, cháu Tiên
Lần cuối làm bài: 2020-08-09 10:08:19
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bánh chưng, bánh giầy (Tự học có hướng dẫn)
Lần cuối làm bài: 2020-08-09 10:08:23
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Từ và cấu tạo của từ Tiếng Việt
Lần cuối làm bài: 2020-08-09 10:08:27
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giao tiếp, văn bản và phương thức biểu đạt
Lần cuối làm bài: 2020-08-09 10:08:31
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thánh Gióng
Lần cuối làm bài: 2020-08-09 10:08:34
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Từ mượn
Lần cuối làm bài: 2020-08-09 10:18:14
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hiểu chung về văn tự sự
Lần cuối làm bài: 2020-08-09 14:34:18
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phong cách Hồ Chí Minh
Lần cuối làm bài: 2020-08-22 21:14:57
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các phương châm hội thoại
Lần cuối làm bài: 2020-08-24 18:53:57
Lần cuối làm bài: 2020-08-27 14:15:56
Lần cuối làm bài: 2020-08-27 14:18:19
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đấu tranh cho một thế giới hòa bình
Lần cuối làm bài: 2020-09-01 11:14:40
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các phương châm hội thoại (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2020-09-02 17:31:19
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sử dụng các yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh
Lần cuối làm bài: 2020-09-01 14:21:59
Lần cuối làm bài: 2020-09-02 20:33:21
Lần cuối làm bài: 2020-09-01 16:18:32
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các phương châm hội thoại (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2020-09-03 16:32:00
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xưng hô trong hội thoại
Lần cuối làm bài: 2020-09-03 16:38:26
Lần cuối làm bài: 2020-09-04 16:32:15
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp
Lần cuối làm bài: 2020-09-05 17:54:03
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cổng trường mở ra
Lần cuối làm bài: 2020-03-31 22:22:23
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mẹ tôi
Lần cuối làm bài: 2019-08-01 09:59:36
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Liên kết trong văn bản
Lần cuối làm bài: 2019-08-02 08:46:00
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cuộc chia tay của những con búp bê
Lần cuối làm bài: 2019-08-02 08:52:09
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bố cục trong văn bản
Lần cuối làm bài: 2019-08-02 09:50:16
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mạch lạc trong văn bản
Lần cuối làm bài: 2019-08-02 09:57:27
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ca dao, dân ca: Những câu hát về tình cảm gia đình
Lần cuối làm bài: 2019-08-02 15:12:28
Lần cuối làm bài: 2019-08-02 15:17:24
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Từ láy
Lần cuối làm bài: 2019-08-02 15:38:45
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Quá trình tạo lập văn bản
Lần cuối làm bài: 2019-08-03 10:35:59
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Những câu hát than thân
Lần cuối làm bài: 2019-08-03 11:25:08
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Những câu hát châm biếm
Lần cuối làm bài: 2019-08-03 12:22:44
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đại từ
Lần cuối làm bài: 2019-08-03 12:34:45
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sông núi nước Nam (Nam quốc sơn hà)
Lần cuối làm bài: 2019-08-05 09:01:51
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phò giá về kinh (Tụng giá hoàn kinh sư)
Lần cuối làm bài: 2019-08-05 09:42:58
Lần cuối làm bài: 2019-08-05 14:52:49
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài ca Côn Sơn (Côn Sơn ca - trích)
Lần cuối làm bài: 2019-08-05 22:34:33
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Từ Hán Việt (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-08-05 22:44:42
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đặc điểm của văn bản biểu cảm
Lần cuối làm bài: 2019-08-05 22:55:14
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đề văn biểu cảm và cách làm bài văn biểu cảm
Lần cuối làm bài: 2019-08-05 23:02:53
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sau phút chia li (trích Chinh phụ ngâm khúc)
Lần cuối làm bài: 2019-08-06 15:40:55
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bánh trôi nước
Lần cuối làm bài: 2019-08-06 20:08:34
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Quan hệ từ
Lần cuối làm bài: 2019-08-06 20:29:41
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Qua Đèo Ngang
Lần cuối làm bài: 2019-08-08 21:12:49
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bạn đến chơi nhà
Lần cuối làm bài: 2019-08-08 21:19:30
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ
Lần cuối làm bài: 2020-07-14 21:33:40
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính thống nhất về chủ đề của văn bản
Lần cuối làm bài: 2019-08-17 18:17:03
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trường từ vựng
Lần cuối làm bài: 2019-08-17 18:31:43
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bố cục của văn bản
Lần cuối làm bài: 2019-08-17 18:35:26
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xây dựng đoạn văn trong văn bản
Lần cuối làm bài: 2019-09-02 16:45:38
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lão Hạc
Lần cuối làm bài: 2019-09-16 20:26:44
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Từ tượng hình, từ tượng thanh
Lần cuối làm bài: 2020-07-11 09:48:48
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Liên kết các đoạn văn trong văn bản
Lần cuối làm bài: 2019-09-16 20:49:30
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội
Lần cuối làm bài: 2020-03-31 22:22:23
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tóm tắt văn bản tự sự
Lần cuối làm bài: 2019-09-24 20:17:12
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cô bé bán diêm
Lần cuối làm bài: 2019-09-24 20:27:40
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trợ từ, thán từ
Lần cuối làm bài: 2019-09-29 10:01:59
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Miêu tả và biểu cảm trong văn tự sự
Lần cuối làm bài: 2019-09-29 10:10:28
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đánh nhau với cối xay gió
Lần cuối làm bài: 2019-09-29 10:20:35
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tình thái từ
Lần cuối làm bài: 2020-07-13 17:49:35
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chiếc lá cuối cùng
Lần cuối làm bài: 2019-10-17 20:58:13
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt)
Lần cuối làm bài: 2020-07-21 09:08:26
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai cây phong
Lần cuối làm bài: 2019-10-17 21:05:47
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thông tin về ngày trái đất năm 2000
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 09:27:07
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nói giảm nói tránh
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 10:03:57
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Câu ghép
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 10:13:14
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hiểu chung về văn bản thuyết minh
Lần cuối làm bài: 2020-07-13 17:57:32
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Câu ghép (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2020-07-12 10:14:17
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phương pháp thuyết minh
Lần cuối làm bài: 2020-07-13 18:08:30
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đề văn thuyết minh và cách làm bài văn thuyết minh
Lần cuối làm bài: 2020-07-13 07:18:33
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dấu ngoặc kép
Lần cuối làm bài: 2020-07-13 07:23:11
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thuyết minh về một thể loại văn học
Lần cuối làm bài: 2020-07-13 10:32:34
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập và kiểm tra phần Tiếng Việt
Lần cuối làm bài: 2020-07-13 10:51:42
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Câu nghi vấn
Lần cuối làm bài: 2020-07-14 08:35:04
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Viết đoạn văn trong văn bản thuyết minh
Lần cuối làm bài: 2020-07-14 20:26:36
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Câu nghi vấn (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2020-07-14 16:48:43
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Câu cầu khiến
Lần cuối làm bài: 2020-07-15 15:16:19
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thuyết minh về một danh lam thắng cảnh
Lần cuối làm bài: 2020-07-15 19:08:48
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Câu cảm thán
Lần cuối làm bài: 2020-07-15 17:43:04
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Câu trần thuật
Lần cuối làm bài: 2020-07-15 18:00:43
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Câu phủ định
Lần cuối làm bài: 2020-07-16 19:48:24
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hành động nói
Lần cuối làm bài: 2020-07-16 20:17:21
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hành động nói (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2020-07-17 19:25:32
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bàn luận về phép học (Luận học pháp)
Lần cuối làm bài: 2020-07-17 19:39:03
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hội thoại
Lần cuối làm bài: 2020-07-18 15:57:48
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hiểu yếu tố biểu cảm trong văn nghị luận
Lần cuối làm bài: 2020-07-18 16:08:29
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hội thoại (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2020-07-18 16:19:59
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lựa chọn trật tự từ trong câu
Lần cuối làm bài: 2020-07-19 14:05:22
Lần cuối làm bài: 2020-07-19 08:04:19
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lựa chọn trật tự từ trong câu (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2020-07-19 14:11:20
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chữa lỗi diễn đạt (lỗi lô-gic)
Lần cuối làm bài: 2020-07-19 14:17:06
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tổng kết phần Văn
Lần cuối làm bài: 2020-07-19 14:27:00
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập và kiểm tra phần tiếng Việt
Lần cuối làm bài: 2020-07-19 14:38:22
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Văn bản tường trình
Lần cuối làm bài: 2020-07-19 15:07:43
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập và kiểm tra phần Tiếng Việt (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2020-07-20 09:26:16
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Văn bản thông báo
Lần cuối làm bài: 2020-07-21 08:49:56
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tổng kết phần Văn
Lần cuối làm bài: 2020-07-21 08:53:24
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kiểm tra tổng hợp cuối năm
Lần cuối làm bài: 2020-07-21 08:56:50
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập cuối năm
Lần cuối làm bài: 2020-07-21 08:58:44
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kiểm tra tổng hợp cuối học kì I
Lần cuối làm bài: 2020-07-13 20:14:55

Luyện Tiếng Anh

43 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 4300

Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's your address?
Lần cuối làm bài: 2020-07-11 14:02:41
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What's your village like?
Lần cuối làm bài: 2020-07-11 14:06:25
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2020-07-11 14:12:09
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2020-07-11 14:20:10
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What do you do in the afternoon?
Lần cuối làm bài: 2020-07-11 14:24:39
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How often do you come to the librabry?
Lần cuối làm bài: 2020-07-11 14:28:00
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Pratice
Lần cuối làm bài: 2020-07-11 14:29:55
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2020-07-11 14:36:40
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where did you go on holiday?
Lần cuối làm bài: 2020-07-11 15:49:20
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How did you get there?
Lần cuối làm bài: 2020-07-11 15:51:25
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Pratice
Lần cuối làm bài: 2020-07-11 15:53:53
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2020-07-11 15:58:14
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Did you go to the party?
Lần cuối làm bài: 2020-07-11 16:03:26
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What did you do at the party?
Lần cuối làm bài: 2020-07-11 16:05:46
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Characters
Lần cuối làm bài: 2020-07-11 08:11:53
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: It's right up my street!
Lần cuối làm bài: 2019-09-29 10:58:30
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /br/ - /pr/
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 15:20:41
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: gerund/ to-infinitive
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 15:27:29
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 15:30:20
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 15:35:11
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: It's harvest time!
Lần cuối làm bài: 2019-09-29 11:19:46
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /bl/ - /cl/
Lần cuối làm bài: 2019-10-13 15:04:46
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: Comparative forms of adjectives (review) / adverbs
Lần cuối làm bài: 2019-10-13 16:14:30
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 15:37:36
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-10-27 18:38:24
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: At the Museum of Ethnology
Lần cuối làm bài: 2019-10-13 16:20:38
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /sk/ - /sp/ - /st/
Lần cuối làm bài: 2019-10-13 16:26:05
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-10-13 16:32:27
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 09:40:02
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 11:49:17
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 11:53:25
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-10-27 18:41:30
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: A lesson on customs and traditions
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 10:16:34
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /spr/ - /str/
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 16:00:59
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: should/ shouldn't/ have to
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 08:49:32
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 08:50:21
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: Which festival should I see?
Lần cuối làm bài: 2019-10-27 10:19:12
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation: Stress of the words ending in -ion -ian
Lần cuối làm bài: 2019-10-27 10:21:12
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: Simple/ Compound/ Complex Sentences
Lần cuối làm bài: 2019-10-27 10:25:02
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-10-27 14:32:31
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-10-27 10:25:16
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2019-04-18 21:06:33
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-04-18 21:00:11

Điểm thi

Nguyễn Huy Văn làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-10-05 11:27:09