Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Huy Văn. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Huy Văn

Nguyễn Huy Văn
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !
  • Tên: Nguyễn Huy Văn
  • Đang học tại:
  • Địa chỉ: -
  • Điểm hỏi đáp: 0SP, 0GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 0SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

136 -Trung bình 8.85 - Tổng điểm 14243

Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Phương trình chứa ẩn ở mẫu
Lần cuối làm bài: 2020-01-08 18:38:51
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải
Lần cuối làm bài: 2020-01-06 21:20:54
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Đa giác. Đa giác đều
Lần cuối làm bài: 2019-11-17 10:38:18
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 12: Hình vuông
Lần cuối làm bài: 2019-11-17 10:28:01
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 11: Chia đa thức cho đơn thức
Lần cuối làm bài: 2019-10-26 18:33:01
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 11: Hình thoi
Lần cuối làm bài: 2019-10-17 20:56:09
Lần cuối làm bài: 2019-10-17 20:47:55
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: Hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2019-10-17 20:44:42
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Đối xứng tâm
Lần cuối làm bài: 2019-10-17 20:35:55
Lần cuối làm bài: 2019-10-17 19:38:43

Luyện văn - Tiếng Việt

45 -Trung bình 8.42 - Tổng điểm 4800

Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Câu ghép
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 10:13:14
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nói giảm nói tránh
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 10:03:57
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thông tin về ngày trái đất năm 2000
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 09:27:07
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai cây phong
Lần cuối làm bài: 2019-10-17 21:05:47
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt)
Lần cuối làm bài: 2019-10-17 21:00:32
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chiếc lá cuối cùng
Lần cuối làm bài: 2019-10-17 20:58:13
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đánh nhau với cối xay gió
Lần cuối làm bài: 2019-09-29 10:20:35
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Miêu tả và biểu cảm trong văn tự sự
Lần cuối làm bài: 2019-09-29 10:10:28
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trợ từ, thán từ
Lần cuối làm bài: 2019-09-29 10:01:59
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cô bé bán diêm
Lần cuối làm bài: 2019-09-24 20:27:40

Luyện Tiếng Anh

28 -Trung bình 9.42 - Tổng điểm 3109

Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-04-18 21:00:11
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2019-04-18 21:06:33
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-10-27 10:25:16
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-10-27 14:32:31
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: Simple/ Compound/ Complex Sentences
Lần cuối làm bài: 2019-10-27 10:25:02
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation: Stress of the words ending in -ion -ian
Lần cuối làm bài: 2019-10-27 10:21:12
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: Which festival should I see?
Lần cuối làm bài: 2019-10-27 10:19:12
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 08:50:21
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: should/ shouldn't/ have to
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 08:49:32
Nguyễn Huy Văn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /spr/ - /str/
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 16:00:59

Điểm thi

Nguyễn Huy Văn làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-10-05 11:27:09