Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Minh Khang NGUYEN. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Minh Khang NGUYEN

Minh Khang NGUYEN
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện văn - Tiếng Việt

11 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1100

Minh Khang NGUYEN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2018-11-20 22:27:27
Minh Khang NGUYEN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thư gửi học sinh
Lần cuối làm bài: 2018-11-16 18:08:28
Minh Khang NGUYEN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Những con sếu bằng giấy
Lần cuối làm bài: 2019-03-01 15:29:27
Minh Khang NGUYEN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Từ trái nghĩa
Lần cuối làm bài: 2018-11-16 15:41:29
Minh Khang NGUYEN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Cấu tạo của bài văn tả người
Lần cuối làm bài: 2019-05-03 15:35:00
Minh Khang NGUYEN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Nghe viết: Người mẹ của 51 đứa con
Lần cuối làm bài: 2018-11-16 15:33:14
Minh Khang NGUYEN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Phân xử tài tình
Lần cuối làm bài: 2019-02-15 15:36:26
Lần cuối làm bài: 2019-03-15 15:36:58
Minh Khang NGUYEN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập Tập đọc
Lần cuối làm bài: 2019-05-17 15:34:05
Minh Khang NGUYEN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập Chính tả
Lần cuối làm bài: 2019-05-17 15:43:40
Minh Khang NGUYEN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập Luyện từ và câu
Lần cuối làm bài: 2019-05-17 15:48:31

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi