Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Minh Khang NGUYEN. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Minh Khang NGUYEN

Minh Khang NGUYEN
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

0 -Trung bình 4.00 - Tổng điểm 40

Luyện văn - Tiếng Việt

11 -Trung bình 5.30 - Tổng điểm 2015

Minh Khang NGUYEN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập Luyện từ và câu
Lần cuối làm bài: 2019-05-17 15:48:31
Minh Khang NGUYEN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập Chính tả
Lần cuối làm bài: 2019-05-17 15:43:40
Minh Khang NGUYEN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập Tập đọc
Lần cuối làm bài: 2019-05-17 15:34:05
Lần cuối làm bài: 2019-03-15 15:36:58
Minh Khang NGUYEN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Phân xử tài tình
Lần cuối làm bài: 2019-02-15 15:36:26
Minh Khang NGUYEN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Nghe viết: Người mẹ của 51 đứa con
Lần cuối làm bài: 2018-11-16 15:33:14
Minh Khang NGUYEN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Cấu tạo của bài văn tả người
Lần cuối làm bài: 2019-05-03 15:35:00
Minh Khang NGUYEN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Từ trái nghĩa
Lần cuối làm bài: 2018-11-16 15:41:29
Minh Khang NGUYEN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Những con sếu bằng giấy
Lần cuối làm bài: 2019-03-01 15:29:27
Minh Khang NGUYEN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thư gửi học sinh
Lần cuối làm bài: 2018-11-16 18:08:28

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi