Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Đặng Tường Vi. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Đặng Tường Vi

Đặng Tường Vi
hình nền của mình là tự vẽ đó, các bạn vào link này để vẽ ảnh pixel nè http://makepixelart.com/free/ vẽ rồi share cho mình xem nhen.

Điểm thi

Luyện toán

0 -Trung bình 8.00 - Tổng điểm 160