Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với nguyen ba tu. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

nguyen ba tu

nguyen ba tu
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Điểm thi

nguyen ba tu làm bài Kiểm tra tháng 5 năm 2014 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-08-21 20:58:18
nguyen ba tu làm bài Kiểm tra tháng 6 năm 2014 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2014-08-21 20:51:33
nguyen ba tu làm bài Kiểm tra tháng 4 năm 2014 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2014-08-21 20:48:43
nguyen ba tu làm bài Kiểm tra tháng 4 năm 2014 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2014-08-21 20:44:59

Luyện toán

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm