Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với trinh hoang anh tuan. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

trinh hoang anh tuan

trinh hoang anh tuan
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Điểm thi

trinh hoang anh tuan làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-10-17 01:06:08
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-12-13 13:16:14
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2015-10-07 20:15:33
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2014-11-12 18:13:42
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2014-11-05 17:21:11
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2014-10-15 18:33:07
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2014-10-15 18:11:41
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-10-15 18:07:19
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2014-10-15 18:04:32
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2014-10-15 17:51:06
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2014-10-15 17:47:15
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-10-15 17:42:27
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2014-10-15 17:26:14
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2014-10-15 17:05:26

Luyện toán

1 -Trung bình 3.59 - Tổng điểm 287

trinh hoang anh tuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chữ số phần mười, phần trăm, phần nghìn
Lần cuối làm bài: 2015-12-21 19:35:50