Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với nguyễn thanh tâm. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

nguyễn thanh tâm

nguyễn thanh tâm
chào mấy chế nhé trong lớp mik thì mình ghét nhất con điên nhung bùi, hôi lắm bạn ơi cú hôi như 100000 năm ko tắm ý. còn bày đặt ghét thằng tuấn minh. Con học nhu còn lắm mồm con cú hôi ghét cú...cú...cú...cú hoi hôi bẩn tưởi

Luyện toán

0 -Trung bình 6.45 - Tổng điểm 387

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi