Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Trường Jeny. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Trường Jeny

Trường Jeny
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Điểm thi

Luyện toán

10 -Trung bình 4.35 - Tổng điểm 1567

Trường Jeny đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2014-10-08 18:35:36
Trường Jeny đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh và sắp xếp
Lần cuối làm bài: 2014-10-15 17:57:59
Trường Jeny đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tách lớp triệu, lớp nghìn và lớp đơn vị
Lần cuối làm bài: 2014-10-19 11:43:58
Trường Jeny đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thế kỷ thứ mấy?
Lần cuối làm bài: 2014-10-30 11:47:51
Trường Jeny đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết góc vuông, góc nhọn, góc tù
Lần cuối làm bài: 2014-11-02 18:11:43
Trường Jeny đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng đơn vị đo khối lượng
Lần cuối làm bài: 2014-11-10 19:54:08
Trường Jeny đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển đổi giữa các đơn vị đo khối lượng
Lần cuối làm bài: 2014-11-10 19:12:24
Trường Jeny đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2015-03-14 18:18:52
Trường Jeny đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh hai phân số cùng tử số hoặc mẫu số
Lần cuối làm bài: 2015-04-03 17:27:40
Trường Jeny đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2016-02-14 19:20:15