Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với NGUYEN TRUONG SON. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

NGUYEN TRUONG SON

NGUYEN TRUONG SON
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !
  • Tên: NGUYEN TRUONG SON
  • Điểm hỏi đáp: 0SP, 0GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 0SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

39 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 3900

NGUYEN TRUONG SON đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số trung bình cộng
Lần cuối làm bài: 2020-06-03 21:21:38
NGUYEN TRUONG SON đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Biểu đồ
Lần cuối làm bài: 2020-03-14 15:20:11
NGUYEN TRUONG SON đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Biểu đồ (Tiếp)
Lần cuối làm bài: 2020-03-14 15:29:42
NGUYEN TRUONG SON đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2019-10-13 20:44:46
NGUYEN TRUONG SON đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-10-14 21:35:00
NGUYEN TRUONG SON đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Biểu thức có chứa hai chữ
Lần cuối làm bài: 2019-10-15 20:40:30
NGUYEN TRUONG SON đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Góc nhọn, góc tù, góc bẹt
Lần cuối làm bài: 2019-10-26 19:10:10
NGUYEN TRUONG SON đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai đường thẳng vuông góc
Lần cuối làm bài: 2019-10-28 20:17:56
NGUYEN TRUONG SON đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân một số với một tổng
Lần cuối làm bài: 2019-11-24 21:39:24
NGUYEN TRUONG SON đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân một số với một hiệu
Lần cuối làm bài: 2019-12-01 20:45:54
NGUYEN TRUONG SON đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11
Lần cuối làm bài: 2019-11-25 19:17:53
NGUYEN TRUONG SON đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia một tổng cho một số
Lần cuối làm bài: 2019-12-02 21:17:25
NGUYEN TRUONG SON đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia một số cho một tích
Lần cuối làm bài: 2019-12-08 21:06:09
NGUYEN TRUONG SON đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia một tích cho một số
Lần cuối làm bài: 2019-12-18 21:22:29
NGUYEN TRUONG SON đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2020-01-02 21:52:31
NGUYEN TRUONG SON đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dấu hiệu chia hết cho 2
Lần cuối làm bài: 2019-12-31 21:07:39
NGUYEN TRUONG SON đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dấu hiệu chia hết cho 9
Lần cuối làm bài: 2019-12-31 21:40:24
NGUYEN TRUONG SON đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2020-01-02 21:22:07
NGUYEN TRUONG SON đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ki-lô-mét vuông
Lần cuối làm bài: 2020-03-06 08:12:44
NGUYEN TRUONG SON đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình bình hành
Lần cuối làm bài: 2020-03-14 10:18:57
NGUYEN TRUONG SON đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số
Lần cuối làm bài: 2020-06-03 20:25:42
NGUYEN TRUONG SON đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Quy đồng mẫu số các phân số
Lần cuối làm bài: 2020-06-03 20:58:58
NGUYEN TRUONG SON đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2020-02-09 21:10:02
NGUYEN TRUONG SON đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh hai phân số cùng mẫu số
Lần cuối làm bài: 2020-06-03 21:01:33
NGUYEN TRUONG SON đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh hai phân số khác mẫu số
Lần cuối làm bài: 2020-02-10 14:51:23
NGUYEN TRUONG SON đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2020-02-10 20:13:49
NGUYEN TRUONG SON đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng phân số
Lần cuối làm bài: 2020-06-01 21:39:27
NGUYEN TRUONG SON đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ phân số
Lần cuối làm bài: 2020-02-11 21:39:43
NGUYEN TRUONG SON đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ phân số (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2020-02-13 10:29:27
NGUYEN TRUONG SON đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép nhân phân số
Lần cuối làm bài: 2020-03-16 21:48:29
NGUYEN TRUONG SON đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2020-03-06 07:53:39
NGUYEN TRUONG SON đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép chia phân số
Lần cuối làm bài: 2020-06-03 21:06:16
NGUYEN TRUONG SON đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình thoi
Lần cuối làm bài: 2020-06-03 21:09:26
NGUYEN TRUONG SON đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2020-07-04 21:08:08
NGUYEN TRUONG SON đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về số tự nhiên (Tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2020-03-22 20:14:18
NGUYEN TRUONG SON đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về biểu đồ
Lần cuối làm bài: 2019-11-04 21:45:40
NGUYEN TRUONG SON đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về đại lượng
Lần cuối làm bài: 2020-03-19 20:41:46
NGUYEN TRUONG SON đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về đại lượng (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-11-05 22:13:39
NGUYEN TRUONG SON đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về số trung bình cộng
Lần cuối làm bài: 2019-11-06 21:35:56

Luyện văn - Tiếng Việt

86 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 8600

NGUYEN TRUONG SON đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu. Phân biệt l/n, an/ang
Lần cuối làm bài: 2019-11-04 20:49:36
NGUYEN TRUONG SON đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Cấu tạo của tiếng
Lần cuối làm bài: 2019-10-30 20:22:12
NGUYEN TRUONG SON đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Luyện tập về cấu tạo của tiếng
Lần cuối làm bài: 2019-10-30 20:29:22
Lần cuối làm bài: 2019-11-04 20:57:22
Lần cuối làm bài: 2020-01-01 09:32:49
NGUYEN TRUONG SON đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Dấu hai chấm
Lần cuối làm bài: 2019-10-30 20:43:36
Lần cuối làm bài: 2019-11-04 21:01:09
NGUYEN TRUONG SON đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Một người chính trực
Lần cuối làm bài: 2019-11-03 20:01:05
NGUYEN TRUONG SON đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Truyện cổ nước mình. Phân biệt r/d/gi, ân/âng
Lần cuối làm bài: 2019-11-05 20:30:04
NGUYEN TRUONG SON đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Từ ghép và từ láy
Lần cuối làm bài: 2020-01-01 10:29:25
NGUYEN TRUONG SON đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Luyện tập về từ ghép và từ láy
Lần cuối làm bài: 2020-01-01 14:03:05
NGUYEN TRUONG SON đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Những hạt thóc giống. Phân biệt l/n, en/eng
Lần cuối làm bài: 2019-11-05 20:37:16
NGUYEN TRUONG SON đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Danh từ
Lần cuối làm bài: 2020-01-01 14:35:33
NGUYEN TRUONG SON đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nỗi dằn vặt của An-đrây-ca
Lần cuối làm bài: 2019-11-03 20:07:00
Lần cuối làm bài: 2019-11-05 20:45:12
NGUYEN TRUONG SON đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Danh từ chung và danh từ riêng
Lần cuối làm bài: 2020-01-01 14:47:36
NGUYEN TRUONG SON đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chị em tôi
Lần cuối làm bài: 2019-11-03 20:11:13
NGUYEN TRUONG SON đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Trung thu độc lập
Lần cuối làm bài: 2019-11-04 20:38:56
NGUYEN TRUONG SON đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Gà Trống và Cáo. Phân biệt tr/ch, ươn/ương
Lần cuối làm bài: 2019-10-14 21:47:56
Lần cuối làm bài: 2019-10-31 21:03:56
NGUYEN TRUONG SON đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập xây dựng đoạn văn kể chuyện
Lần cuối làm bài: 2019-10-15 20:30:46
Lần cuối làm bài: 2019-10-31 21:07:31
Lần cuối làm bài: 2019-11-06 20:47:10
Lần cuối làm bài: 2019-10-31 21:12:09
NGUYEN TRUONG SON đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Đôi giày ba ta màu xanh
Lần cuối làm bài: 2019-12-25 20:25:22
NGUYEN TRUONG SON đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Dấu ngoặc kép
Lần cuối làm bài: 2019-10-31 21:18:22
NGUYEN TRUONG SON đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thưa chuyện với mẹ
Lần cuối làm bài: 2019-12-25 20:13:17
NGUYEN TRUONG SON đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Thợ rèn. Phân biệt l/n, uôn/uông
Lần cuối làm bài: 2019-11-06 20:53:07
NGUYEN TRUONG SON đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Chính tả
Lần cuối làm bài: 2019-11-06 21:03:13
NGUYEN TRUONG SON đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Luyện từ và câu
Lần cuối làm bài: 2019-11-03 19:52:49
NGUYEN TRUONG SON đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài luyện tập 2
Lần cuối làm bài: 2019-11-06 21:12:07
NGUYEN TRUONG SON đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ông Trạng thả diều
Lần cuối làm bài: 2019-11-24 20:41:53
NGUYEN TRUONG SON đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Luyện tập về động từ
Lần cuối làm bài: 2020-01-01 20:49:21
NGUYEN TRUONG SON đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Có chí thì nên
Lần cuối làm bài: 2019-11-24 20:45:52
NGUYEN TRUONG SON đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: "Vua tàu thủy" Bạch Thái Bưởi
Lần cuối làm bài: 2019-11-24 20:47:51
NGUYEN TRUONG SON đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Vẽ trứng
Lần cuối làm bài: 2019-11-24 20:51:26
NGUYEN TRUONG SON đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Tính từ (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-12-09 20:06:33
NGUYEN TRUONG SON đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người tìm đường lên các vì sao
Lần cuối làm bài: 2019-11-25 19:19:32
Lần cuối làm bài: 2019-11-25 19:25:34
NGUYEN TRUONG SON đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Văn hay chữ tốt
Lần cuối làm bài: 2019-12-01 19:51:29
NGUYEN TRUONG SON đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Câu hỏi và dấu chấm hỏi
Lần cuối làm bài: 2019-12-01 19:55:11
NGUYEN TRUONG SON đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chú Đất Nung
Lần cuối làm bài: 2019-12-08 21:10:07
NGUYEN TRUONG SON đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Luyện tập về câu hỏi
Lần cuối làm bài: 2019-12-09 19:59:47
NGUYEN TRUONG SON đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chú Đất Nung (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-12-09 19:48:26
NGUYEN TRUONG SON đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cánh diều tuổi thơ
Lần cuối làm bài: 2019-12-09 19:51:43
NGUYEN TRUONG SON đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Kéo co
Lần cuối làm bài: 2019-12-18 20:53:41
NGUYEN TRUONG SON đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Trong quán ăn "Ba cá bống"
Lần cuối làm bài: 2019-12-18 20:49:59
NGUYEN TRUONG SON đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập giới thiệu địa phương
Lần cuối làm bài: 2019-12-20 19:38:27
NGUYEN TRUONG SON đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Câu kể
Lần cuối làm bài: 2020-05-31 21:15:33
NGUYEN TRUONG SON đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập miêu tả đồ vật
Lần cuối làm bài: 2019-12-20 19:44:33
NGUYEN TRUONG SON đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Vị ngữ trong câu kể Ai làm gì?
Lần cuối làm bài: 2020-05-31 21:26:01
NGUYEN TRUONG SON đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Luyện từ và câu
Lần cuối làm bài: 2020-01-01 22:31:25
NGUYEN TRUONG SON đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Câu kể Ai làm gì?
Lần cuối làm bài: 2020-05-31 21:19:52
NGUYEN TRUONG SON đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bốn anh tài
Lần cuối làm bài: 2020-02-08 09:05:34
NGUYEN TRUONG SON đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Chủ ngữ trong câu kể Ai làm gì?
Lần cuối làm bài: 2020-05-31 21:33:33
NGUYEN TRUONG SON đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chuyện cổ tích về loài người
Lần cuối làm bài: 2020-02-08 09:28:31
NGUYEN TRUONG SON đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ về Tài năng
Lần cuối làm bài: 2020-05-30 21:24:31
NGUYEN TRUONG SON đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bốn anh tài (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2020-02-11 15:24:13
Lần cuối làm bài: 2020-02-11 15:54:18
NGUYEN TRUONG SON đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Luyện tập về câu kể Ai làm gì?
Lần cuối làm bài: 2020-05-30 21:31:46
NGUYEN TRUONG SON đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ về Sức khỏe
Lần cuối làm bài: 2020-05-30 21:37:57
NGUYEN TRUONG SON đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Anh hùng Lao động Trần Đại Nghĩa
Lần cuối làm bài: 2020-02-13 21:34:18
Lần cuối làm bài: 2020-03-14 09:35:02
NGUYEN TRUONG SON đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Câu kể Ai thế nào?
Lần cuối làm bài: 2020-05-31 09:28:06
NGUYEN TRUONG SON đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bè xuôi sông La
Lần cuối làm bài: 2020-03-14 09:47:29
NGUYEN TRUONG SON đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Vị ngữ trong câu kể Ai thế nào?
Lần cuối làm bài: 2020-05-31 15:06:18
NGUYEN TRUONG SON đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Cấu tạo bài văn miêu tả cây cối
Lần cuối làm bài: 2020-03-14 10:10:08
NGUYEN TRUONG SON đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Sầu riêng
Lần cuối làm bài: 2020-04-27 20:16:30
NGUYEN TRUONG SON đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Sầu riêng. Phân biệt l/n, ut/uc
Lần cuối làm bài: 2020-04-27 20:16:33
NGUYEN TRUONG SON đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Hoa học trò
Lần cuối làm bài: 2020-04-27 20:16:47
NGUYEN TRUONG SON đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Chợ Tết. Phân biệt s/x, ưt/ưc
Lần cuối làm bài: 2020-05-05 07:59:05
NGUYEN TRUONG SON đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ
Lần cuối làm bài: 2020-04-27 20:14:03
NGUYEN TRUONG SON đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Câu kể Ai là gì?
Lần cuối làm bài: 2020-05-31 14:13:35
NGUYEN TRUONG SON đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Vị ngữ trong câu kể Ai là gì?
Lần cuối làm bài: 2020-05-31 14:19:09
NGUYEN TRUONG SON đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Luyện tập về câu kể Ai là gì?
Lần cuối làm bài: 2020-05-31 14:41:02
NGUYEN TRUONG SON đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Dũng cảm
Lần cuối làm bài: 2020-05-31 14:48:04
NGUYEN TRUONG SON đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Câu khiến
Lần cuối làm bài: 2020-07-06 20:40:51
NGUYEN TRUONG SON đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Cách đặt câu khiến
Lần cuối làm bài: 2020-07-06 20:41:50
NGUYEN TRUONG SON đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về tập đọc
Lần cuối làm bài: 2020-05-31 15:00:33
NGUYEN TRUONG SON đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về luyện từ và câu
Lần cuối làm bài: 2020-07-05 21:16:06
NGUYEN TRUONG SON đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Câu cảm
Lần cuối làm bài: 2020-07-06 20:39:10
NGUYEN TRUONG SON đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Tập đọc
Lần cuối làm bài: 2020-07-06 20:48:37
NGUYEN TRUONG SON đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Luyện từ và câu
Lần cuối làm bài: 2020-07-06 20:37:44
NGUYEN TRUONG SON đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài luyện tập 1
Lần cuối làm bài: 2020-07-06 20:32:42
NGUYEN TRUONG SON đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài luyện tập 2
Lần cuối làm bài: 2020-07-06 20:35:48
NGUYEN TRUONG SON đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài luyện tập 1
Lần cuối làm bài: 2019-11-06 21:07:16

Luyện Tiếng Anh

23 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 2300

NGUYEN TRUONG SON đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What can you do?
Lần cuối làm bài: 2019-10-14 21:55:06
NGUYEN TRUONG SON đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Can you play the guitar?
Lần cuối làm bài: 2019-10-15 20:24:12
NGUYEN TRUONG SON đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-10-26 14:20:10
NGUYEN TRUONG SON đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-10-26 14:26:41
NGUYEN TRUONG SON đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-10-26 14:32:35
NGUYEN TRUONG SON đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What does your father do?
Lần cuối làm bài: 2020-03-21 09:16:03
NGUYEN TRUONG SON đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Where does he work?
Lần cuối làm bài: 2020-03-14 20:45:14
NGUYEN TRUONG SON đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /ie/ - /ea/
Lần cuối làm bài: 2020-03-14 20:55:49
NGUYEN TRUONG SON đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2020-03-14 20:19:01
NGUYEN TRUONG SON đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson1: What is your favorite food/ drink?
Lần cuối làm bài: 2020-04-04 14:25:19
NGUYEN TRUONG SON đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Would you like some milk?
Lần cuối làm bài: 2020-03-21 09:38:23
NGUYEN TRUONG SON đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /sh/ - /f/
Lần cuối làm bài: 2020-03-21 09:42:23
NGUYEN TRUONG SON đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2020-03-28 20:12:56
NGUYEN TRUONG SON đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What does she look like?
Lần cuối làm bài: 2020-03-28 20:10:45
NGUYEN TRUONG SON đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: When's Children's Day?
Lần cuối làm bài: 2020-04-04 14:33:27
NGUYEN TRUONG SON đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What do you do on Tet?
Lần cuối làm bài: 2020-04-04 14:45:35
NGUYEN TRUONG SON đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /cl/ - /fl/
Lần cuối làm bài: 2020-04-04 14:49:31
NGUYEN TRUONG SON đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What is your phone number?
Lần cuối làm bài: 2020-06-29 21:13:41
NGUYEN TRUONG SON đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Word stress
Lần cuối làm bài: 2020-06-29 21:20:11
NGUYEN TRUONG SON đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What animal do you like to see?
Lần cuối làm bài: 2020-06-29 20:52:32
NGUYEN TRUONG SON đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: I like elephant because it's big!
Lần cuối làm bài: 2020-06-29 20:56:06
NGUYEN TRUONG SON đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2020-06-29 21:01:46
NGUYEN TRUONG SON đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Short Story 1
Lần cuối làm bài: 2019-10-26 14:16:12

Điểm thi

NGUYEN TRUONG SON làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-01-02 21:10:33
NGUYEN TRUONG SON làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2020-01-02 21:02:03
NGUYEN TRUONG SON làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-30 21:29:31
NGUYEN TRUONG SON làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-11-07 21:11:02
NGUYEN TRUONG SON làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-11-07 20:53:19
NGUYEN TRUONG SON làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-11-07 20:38:47
NGUYEN TRUONG SON làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-26 19:24:02
NGUYEN TRUONG SON làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-26 10:28:50