Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với NGUYEN TRUONG SON. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

NGUYEN TRUONG SON

NGUYEN TRUONG SON
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !
  • Tên: NGUYEN TRUONG SON
  • Đang học tại:
  • Địa chỉ: -
  • Điểm hỏi đáp: 0SP, 0GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 0SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

24 -Trung bình 7.84 - Tổng điểm 2900

NGUYEN TRUONG SON đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2020-01-02 21:52:31
NGUYEN TRUONG SON đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2020-01-02 21:22:07
NGUYEN TRUONG SON đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dấu hiệu chia hết cho 9
Lần cuối làm bài: 2019-12-31 21:40:24
NGUYEN TRUONG SON đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dấu hiệu chia hết cho 2
Lần cuối làm bài: 2019-12-31 21:07:39
NGUYEN TRUONG SON đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia một tích cho một số
Lần cuối làm bài: 2019-12-18 21:22:29
NGUYEN TRUONG SON đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia một số cho một tích
Lần cuối làm bài: 2019-12-08 21:06:09
NGUYEN TRUONG SON đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia một tổng cho một số
Lần cuối làm bài: 2019-12-02 21:17:25
NGUYEN TRUONG SON đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân một số với một hiệu
Lần cuối làm bài: 2019-12-01 20:45:54
NGUYEN TRUONG SON đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11
Lần cuối làm bài: 2019-11-25 19:17:53
NGUYEN TRUONG SON đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân một số với một tổng
Lần cuối làm bài: 2019-11-24 21:39:24

Luyện văn - Tiếng Việt

51 -Trung bình 9.38 - Tổng điểm 5441

NGUYEN TRUONG SON đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài luyện tập 1
Lần cuối làm bài: 2019-11-06 21:07:16
NGUYEN TRUONG SON đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Luyện từ và câu
Lần cuối làm bài: 2020-01-01 22:31:25
NGUYEN TRUONG SON đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập miêu tả đồ vật
Lần cuối làm bài: 2019-12-20 19:44:33
NGUYEN TRUONG SON đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập giới thiệu địa phương
Lần cuối làm bài: 2019-12-20 19:38:27
NGUYEN TRUONG SON đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Trong quán ăn "Ba cá bống"
Lần cuối làm bài: 2019-12-18 20:49:59
NGUYEN TRUONG SON đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Kéo co
Lần cuối làm bài: 2019-12-18 20:53:41
NGUYEN TRUONG SON đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cánh diều tuổi thơ
Lần cuối làm bài: 2019-12-09 19:51:43
NGUYEN TRUONG SON đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chú Đất Nung (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-12-09 19:48:26
NGUYEN TRUONG SON đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Luyện tập về câu hỏi
Lần cuối làm bài: 2019-12-09 19:59:47
NGUYEN TRUONG SON đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chú Đất Nung
Lần cuối làm bài: 2019-12-08 21:10:07

Luyện Tiếng Anh

6 -Trung bình 9.20 - Tổng điểm 736

NGUYEN TRUONG SON đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Short Story 1
Lần cuối làm bài: 2019-10-26 14:16:12
NGUYEN TRUONG SON đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-10-26 14:32:35
NGUYEN TRUONG SON đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-10-26 14:26:41
NGUYEN TRUONG SON đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-10-26 14:20:10
NGUYEN TRUONG SON đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Can you play the guitar?
Lần cuối làm bài: 2019-10-15 20:24:12
NGUYEN TRUONG SON đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What can you do?
Lần cuối làm bài: 2019-10-14 21:55:06

Điểm thi

NGUYEN TRUONG SON làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-01-02 21:10:33
NGUYEN TRUONG SON làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2020-01-02 21:02:03
NGUYEN TRUONG SON làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-30 21:29:31
NGUYEN TRUONG SON làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-11-07 21:11:02
NGUYEN TRUONG SON làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-11-07 20:53:19
NGUYEN TRUONG SON làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-11-07 20:38:47
NGUYEN TRUONG SON làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-26 19:24:02
NGUYEN TRUONG SON làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-26 10:28:50