Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Lê Công Trường. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Lê Công Trường

Lê Công Trường
ae SƠN TÙNG mới ra bài mới này nhớ ủng hộ sơn tùng nhé ae

Điểm thi

Lê Công Trường làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-12-18 07:05:48
Lê Công Trường làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-12-13 08:14:34
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-12-11 17:54:14
Lê Công Trường làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-11 17:47:17
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-05 07:18:27
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-05 07:15:27
Lê Công Trường làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-05 07:11:25
Lê Công Trường làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-12-05 07:09:19
Lê Công Trường làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-05 07:06:10
Lê Công Trường làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-30 18:37:19

Luyện toán

9 -Trung bình 6.98 - Tổng điểm 1186

Lê Công Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2017-01-08 07:12:09
Lê Công Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2017-01-11 07:24:20
Lê Công Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2017-01-02 02:42:30
Lê Công Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2017-01-05 06:56:05
Lê Công Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2017-01-22 08:39:27
Lê Công Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trái, bên phải, ở giữa
Lần cuối làm bài: 2017-01-15 17:05:38
Lê Công Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2017-01-26 20:11:30
Lê Công Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2017-02-10 07:15:29
Lê Công Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2017-02-14 08:39:49