Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Lê Công Trường. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Lê Công Trường

Lê Công Trường
avt cặp hi hiiiiiiiiiiiiiiiiii

Điểm thi

Lê Công Trường làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-12-18 07:05:48
Lê Công Trường làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-12-13 08:14:34
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-12-11 17:54:14
Lê Công Trường làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-11 17:47:17
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-05 07:18:27
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-05 07:15:27
Lê Công Trường làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-05 07:11:25
Lê Công Trường làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-12-05 07:09:19
Lê Công Trường làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-05 07:06:10
Lê Công Trường làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-30 18:37:19

Luyện toán

9 -Trung bình 6.98 - Tổng điểm 1186

Lê Công Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2017-01-08 07:12:09
Lê Công Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2017-01-11 07:24:20
Lê Công Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2017-01-02 02:42:30
Lê Công Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2017-01-05 06:56:05
Lê Công Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2017-01-22 08:39:27
Lê Công Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trái, bên phải, ở giữa
Lần cuối làm bài: 2017-01-15 17:05:38
Lê Công Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2017-01-26 20:11:30
Lê Công Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2017-02-10 07:15:29
Lê Công Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2017-02-14 08:39:49