Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Trung. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Trung

Nguyễn Trung
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

120 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 12000

Nguyễn Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chỉnh giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2018-12-26 20:54:00
Nguyễn Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2018-12-26 20:58:46
Nguyễn Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sự kiện xảy ra khi nào?
Lần cuối làm bài: 2019-04-12 16:37:10
Nguyễn Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, chữ nhật, tứ giác
Lần cuối làm bài: 2019-03-02 15:41:59
Nguyễn Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm các cạnh của hình
Lần cuối làm bài: 2019-03-02 15:51:36
Nguyễn Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số
Lần cuối làm bài: 2019-04-01 21:04:07
Nguyễn Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép tính
Lần cuối làm bài: 2019-04-02 20:43:54
Nguyễn Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2019-03-04 20:27:00
Nguyễn Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2019-01-11 15:40:05
Nguyễn Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Góc vuông, góc không vuông
Lần cuối làm bài: 2019-11-15 21:03:23
Nguyễn Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình nào tiếp theo?
Lần cuối làm bài: 2019-03-02 15:11:47
Nguyễn Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số đoạn thẳng có trong hình vẽ
Lần cuối làm bài: 2019-03-02 15:30:14
Nguyễn Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính chu vi tam giác, tứ giác
Lần cuối làm bài: 2019-03-04 20:12:48
Nguyễn Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập - Các số trong phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-03-26 12:36:16
Nguyễn Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng bằng 10
Lần cuối làm bài: 2019-01-11 15:24:08
Nguyễn Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc, viết , so sánh các số có ba chữ số
Lần cuối làm bài: 2018-12-21 15:38:41
Nguyễn Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng ,trừ các số có ba chữ số ( Không có nhớ )
Lần cuối làm bài: 2018-12-21 15:54:40
Nguyễn Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần)
Lần cuối làm bài: 2019-03-01 17:40:47
Nguyễn Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về các bảng nhân
Lần cuối làm bài: 2019-06-10 20:24:51
Nguyễn Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về các bảng chia
Lần cuối làm bài: 2019-07-25 20:39:03
Nguyễn Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về hình học
Lần cuối làm bài: 2019-07-27 22:08:20
Nguyễn Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về giải toán
Lần cuối làm bài: 2019-07-27 22:20:13
Nguyễn Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2019-07-28 14:37:22
Nguyễn Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập các số đến 100 000
Lần cuối làm bài: 2019-11-27 20:33:53
Nguyễn Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 6
Lần cuối làm bài: 2019-07-31 19:18:14
Lần cuối làm bài: 2019-07-31 19:21:16
Nguyễn Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-08-03 15:45:59
Nguyễn Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 6
Lần cuối làm bài: 2019-04-15 10:27:37
Nguyễn Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm một trong các phần bằng nhau của một số
Lần cuối làm bài: 2019-08-03 15:51:46
Nguyễn Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số
Lần cuối làm bài: 2019-08-03 15:56:58
Nguyễn Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép chia hết và phép chia có dư
Lần cuối làm bài: 2019-08-03 16:07:02
Nguyễn Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-08-06 19:36:59
Nguyễn Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 7
Lần cuối làm bài: 2019-08-06 19:43:38
Nguyễn Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Gấp một số lên nhiều lần
Lần cuối làm bài: 2019-08-10 20:56:45
Nguyễn Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-08-10 21:10:35
Nguyễn Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 7
Lần cuối làm bài: 2019-08-10 21:13:00
Nguyễn Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-08-10 21:18:21
Nguyễn Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giảm đi một số lần
Lần cuối làm bài: 2019-08-10 21:23:55
Nguyễn Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-08-12 07:53:21
Nguyễn Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số chia
Lần cuối làm bài: 2019-08-12 07:58:52
Nguyễn Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-08-12 08:16:50
Nguyễn Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đề-ca-met, hec-tô-mét
Lần cuối làm bài: 2019-08-13 09:40:47
Nguyễn Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng đơn vị đo độ dài
Lần cuối làm bài: 2019-08-19 19:58:17
Nguyễn Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hành đo độ dài
Lần cuối làm bài: 2019-08-19 20:09:24
Nguyễn Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2019-08-22 13:49:50
Nguyễn Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài toán giải bằng hai phép tính
Lần cuối làm bài: 2019-08-22 14:10:31
Nguyễn Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài toán giải bằng hai phép tính (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-08-23 20:16:31
Nguyễn Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-11-15 20:52:36
Nguyễn Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đường gấp khúc - độ dài đường gấp gấp khúc
Lần cuối làm bài: 2019-01-11 15:16:55
Nguyễn Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chu vi hình tam giác - chu vi hình tứ giác
Lần cuối làm bài: 2018-12-20 21:09:30
Nguyễn Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 1 trong phép nhân và phép chia
Lần cuối làm bài: 2018-12-20 21:17:38
Nguyễn Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2019-04-12 16:36:38
Nguyễn Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đơn vị, chục, trăm, nghìn
Lần cuối làm bài: 2019-03-04 20:22:25
Nguyễn Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh các số tròn trăm
Lần cuối làm bài: 2019-03-04 20:25:44
Nguyễn Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ghép thành hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2019-05-05 09:59:25
Nguyễn Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tập hợp - Phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2019-05-09 07:11:17
Nguyễn Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Tập hợp các số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2019-05-09 07:54:36
Nguyễn Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số có bốn chữ số
Lần cuối làm bài: 2019-07-28 15:14:46
Nguyễn Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 10 000
Lần cuối làm bài: 2019-08-03 15:00:19
Nguyễn Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-06-10 20:55:40
Nguyễn Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh các số trong phạm vi 10000
Lần cuối làm bài: 2019-06-10 20:36:55
Nguyễn Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng các số trong phạm vi 10000
Lần cuối làm bài: 2019-07-25 20:56:42
Nguyễn Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2019-08-03 15:33:39
Nguyễn Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tháng, năm
Lần cuối làm bài: 2019-11-20 21:30:12
Nguyễn Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính
Lần cuối làm bài: 2019-12-15 16:18:56
Nguyễn Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số
Lần cuối làm bài: 2019-11-22 19:47:19
Lần cuối làm bài: 2019-11-23 16:16:04
Nguyễn Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số
Lần cuối làm bài: 2019-11-24 14:29:02
Lần cuối làm bài: 2019-11-24 14:53:06
Nguyễn Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm quen với số La Mã
Lần cuối làm bài: 2019-11-24 15:35:47
Nguyễn Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài toán liên quan đến rút về đơn vị
Lần cuối làm bài: 2019-12-01 09:50:03
Nguyễn Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2019-05-13 10:16:59
Nguyễn Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Nhân đơn thức với đa thức
Lần cuối làm bài: 2019-05-14 09:07:22
Nguyễn Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Nhân đa thức với đa thức
Lần cuối làm bài: 2019-05-14 16:00:53
Nguyễn Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tứ giác
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 09:13:41
Nguyễn Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Những hằng đẳng thức đáng nhớ
Lần cuối làm bài: 2019-05-16 09:26:59
Nguyễn Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2019-05-17 14:29:27
Nguyễn Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2019-05-18 09:21:13
Nguyễn Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Cộng, trừ số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2019-05-24 11:08:40
Nguyễn Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Nhân, chia số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2019-05-28 22:28:48
Lần cuối làm bài: 2019-05-18 16:36:54
Lần cuối làm bài: 2019-05-22 09:38:06
Lần cuối làm bài: 2019-05-23 16:15:19
Lần cuối làm bài: 2019-06-04 12:55:14
Lần cuối làm bài: 2019-05-27 16:32:15
Nguyễn Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 11: Chia đa thức cho đơn thức
Lần cuối làm bài: 2019-05-28 09:19:17
Nguyễn Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 13: Ôn tập chương I
Lần cuối làm bài: 2019-05-29 16:30:52
Nguyễn Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số có năm chữ số
Lần cuối làm bài: 2019-12-08 15:43:17
Nguyễn Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số có năm chữ số (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-12-07 10:27:30
Nguyễn Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 100 000 - Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-12-08 15:46:06
Nguyễn Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh các số trong phạm vi 100 000
Lần cuối làm bài: 2019-12-08 15:48:25
Nguyễn Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-12-08 15:57:15
Nguyễn Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đơn vị đo diện tích. Xăng-ti-mét vuông
Lần cuối làm bài: 2019-12-08 16:07:18
Nguyễn Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2019-12-11 20:21:54
Nguyễn Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng các số trong phạm vi 100000
Lần cuối làm bài: 2019-12-11 20:42:41
Nguyễn Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-12-11 20:56:06
Nguyễn Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ các số trong phạm vi 100 000
Lần cuối làm bài: 2019-12-12 20:55:05
Nguyễn Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tiền Việt Nam
Lần cuối làm bài: 2019-12-12 21:00:24
Nguyễn Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2019-12-12 21:18:01
Nguyễn Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số
Lần cuối làm bài: 2019-12-13 21:11:18
Nguyễn Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-12-15 17:31:55
Nguyễn Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số
Lần cuối làm bài: 2019-12-15 17:42:10
Nguyễn Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Phân thức đại số
Lần cuối làm bài: 2019-06-04 16:42:22
Nguyễn Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Tính chất cơ bản của phân thức
Lần cuối làm bài: 2019-06-05 10:46:45
Nguyễn Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Rút gọn phân thức
Lần cuối làm bài: 2019-06-06 08:56:48
Nguyễn Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Quy đồng mẫu nhiều phân thức
Lần cuối làm bài: 2019-06-06 16:29:40
Nguyễn Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Phép cộng các phân thức đại số
Lần cuối làm bài: 2019-06-08 10:02:23
Nguyễn Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Phép trừ các phân thức đại số
Lần cuối làm bài: 2019-06-10 08:25:15
Nguyễn Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Phép nhân các phân thức đại số
Lần cuối làm bài: 2019-06-10 16:51:48
Nguyễn Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Phép chia các phân thức đại số
Lần cuối làm bài: 2019-06-11 15:04:47
Nguyễn Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Tỉ lệ thức
Lần cuối làm bài: 2019-11-03 20:57:38
Nguyễn Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Hai góc đối đỉnh
Lần cuối làm bài: 2019-06-02 09:42:23
Nguyễn Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Định lý
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 21:41:48
Nguyễn Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tổng ba góc của một tam giác
Lần cuối làm bài: 2019-06-02 11:01:11
Nguyễn Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Hai tam giác bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2019-06-06 09:10:09
Nguyễn Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Khi nào thì ∠xOy + ∠yOz = ∠xOz
Lần cuối làm bài: 2019-02-28 17:47:26
Nguyễn Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Đơn thức
Lần cuối làm bài: 2019-05-05 19:41:08
Nguyễn Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Đơn thức đồng dạng
Lần cuối làm bài: 2019-03-06 19:30:27
Nguyễn Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Đa thức
Lần cuối làm bài: 2019-05-05 17:15:50
Nguyễn Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-05-05 21:34:13

Luyện văn - Tiếng Việt

74 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 7400

Nguyễn Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về tập đọc
Lần cuối làm bài: 2019-03-19 19:57:46
Nguyễn Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về luyện từ và câu
Lần cuối làm bài: 2019-03-19 20:12:14
Nguyễn Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Sự tích cây vú sữa
Lần cuối làm bài: 2019-03-20 09:21:24
Nguyễn Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tìm ngọc
Lần cuối làm bài: 2019-03-16 09:39:54
Nguyễn Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về tập đọc
Lần cuối làm bài: 2019-03-16 09:21:17
Nguyễn Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về luyện từ và câu
Lần cuối làm bài: 2019-03-20 21:09:57
Nguyễn Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về chính tả
Lần cuối làm bài: 2019-03-18 20:29:26
Nguyễn Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Tập làm văn
Lần cuối làm bài: 2019-03-20 21:40:27
Nguyễn Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Kho báu. Phân biệt: ua/ uơ, l/n, ên/ênh
Lần cuối làm bài: 2019-03-22 20:25:44
Lần cuối làm bài: 2019-03-26 11:12:46
Nguyễn Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: Chữ Y
Lần cuối làm bài: 2019-03-23 08:41:13
Nguyễn Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cây dừa
Lần cuối làm bài: 2019-03-30 20:15:56
Nguyễn Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Cây dừa. Phân biệt s/x, in/inh. Viết hoa tên riêng
Lần cuối làm bài: 2019-03-30 20:23:55
Nguyễn Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Đáp lời chia vui. Tả ngắn về cây cối
Lần cuối làm bài: 2019-04-03 20:41:12
Nguyễn Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Những quả đào
Lần cuối làm bài: 2019-03-29 20:42:19
Nguyễn Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Những quả đào. Phân biệt s/x, in/inh
Lần cuối làm bài: 2019-03-30 19:21:42
Nguyễn Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cây đa quê hương
Lần cuối làm bài: 2019-04-02 20:08:34
Lần cuối làm bài: 2019-04-02 20:24:25
Nguyễn Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Hoa phượng. Phân biệt s/x, in/inh
Lần cuối làm bài: 2019-04-03 20:51:09
Nguyễn Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Đáp lời chia vui. Nghe - trả lời câu hỏi
Lần cuối làm bài: 2019-04-13 21:10:10
Nguyễn Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ai ngoan sẽ được thưởng
Lần cuối làm bài: 2019-04-09 20:42:40
Lần cuối làm bài: 2019-04-09 20:51:33
Nguyễn Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ ngữ về Bác Hồ
Lần cuối làm bài: 2019-04-09 21:10:35
Nguyễn Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cháu nhớ Bác Hồ
Lần cuối làm bài: 2019-04-09 21:20:24
Nguyễn Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Cháu nhớ Bác Hồ. Phân biệt tr/ch, êt/êch
Lần cuối làm bài: 2019-04-10 20:15:33
Nguyễn Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Nghe - trả lời câu hỏi
Lần cuối làm bài: 2019-04-10 20:24:21
Nguyễn Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chiếc rễ đa tròn
Lần cuối làm bài: 2019-04-13 10:09:05
Nguyễn Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Quyển sổ liên lạc.
Lần cuối làm bài: 2019-04-23 13:05:42
Nguyễn Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cây và hoa bên lăng Bác
Lần cuối làm bài: 2019-04-17 21:01:00
Lần cuối làm bài: 2019-04-17 21:09:55
Lần cuối làm bài: 2019-04-17 21:14:54
Nguyễn Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chuyện quả bầu
Lần cuối làm bài: 2019-04-22 19:18:13
Nguyễn Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Chuyện quả bầu. Phân biệt l/n, v/d
Lần cuối làm bài: 2019-04-22 19:33:22
Nguyễn Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Từ trái nghĩa. Dấu chấm, dấu phẩy
Lần cuối làm bài: 2019-04-23 13:17:54
Nguyễn Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tiếng chổi tre
Lần cuối làm bài: 2019-05-04 09:43:02
Nguyễn Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Đáp lời từ chối. Đọc sổ liên lạc
Lần cuối làm bài: 2019-05-05 10:05:41
Nguyễn Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người làm đồ chơi
Lần cuối làm bài: 2019-04-26 15:43:03
Lần cuối làm bài: 2019-04-28 08:29:19
Lần cuối làm bài: 2019-04-28 08:41:05
Nguyễn Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Tập làm văn
Lần cuối làm bài: 2019-05-04 10:21:03
Nguyễn Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cậu bé thông minh
Lần cuối làm bài: 2019-06-05 17:03:41
Nguyễn Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Hai bàn tay em
Lần cuối làm bài: 2019-06-07 11:25:39
Nguyễn Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Há miệng chờ sung
Lần cuối làm bài: 2019-03-30 20:34:16
Nguyễn Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Mồ Côi xử kiện
Lần cuối làm bài: 2019-12-16 22:04:19
Nguyễn Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Vầng trăng quê em. Phân biệt d/gi/r, ăt/ăc
Lần cuối làm bài: 2019-12-16 22:15:06
Nguyễn Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Anh Đom Đóm
Lần cuối làm bài: 2019-12-17 21:10:20
Lần cuối làm bài: 2019-12-17 21:27:32
Nguyễn Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Âm thanh thành phố
Lần cuối làm bài: 2019-12-17 21:45:15
Nguyễn Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Âm thanh thành phố. Phân biệt ui/uôi, d/gi/r, ăt/ăc
Lần cuối làm bài: 2019-12-17 22:01:48
Nguyễn Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Viết về thành thị, nông thôn.
Lần cuối làm bài: 2019-12-17 22:19:32
Nguyễn Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về tập đọc
Lần cuối làm bài: 2019-12-18 21:47:30
Lần cuối làm bài: 2019-04-13 10:20:50
Nguyễn Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài học đường đời đầu tiên
Lần cuối làm bài: 2019-04-13 11:04:33
Nguyễn Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cô Tô
Lần cuối làm bài: 2019-03-20 22:14:44
Nguyễn Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các thành phần chính của câu
Lần cuối làm bài: 2019-03-16 17:16:50
Nguyễn Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Câu trần thuật đơn có từ là
Lần cuối làm bài: 2019-04-12 21:02:31
Nguyễn Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Câu trần thuật đơn không có từ là
Lần cuối làm bài: 2019-04-12 20:43:45
Nguyễn Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cổng trường mở ra
Lần cuối làm bài: 2019-06-08 16:23:25
Nguyễn Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mẹ tôi
Lần cuối làm bài: 2019-06-28 10:16:21
Nguyễn Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Từ ghép
Lần cuối làm bài: 2019-07-01 15:46:05
Nguyễn Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Liên kết trong văn bản
Lần cuối làm bài: 2019-07-01 17:36:08
Nguyễn Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cuộc chia tay của những con búp bê
Lần cuối làm bài: 2019-06-28 09:56:00
Nguyễn Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bố cục trong văn bản
Lần cuối làm bài: 2019-07-03 13:51:21
Nguyễn Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mạch lạc trong văn bản
Lần cuối làm bài: 2019-07-05 16:55:21
Nguyễn Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ca dao, dân ca: Những câu hát về tình cảm gia đình
Lần cuối làm bài: 2019-07-01 10:29:12
Lần cuối làm bài: 2019-07-03 12:38:15
Nguyễn Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đức tính giản dị của Bác Hồ
Lần cuối làm bài: 2019-04-13 19:27:22
Nguyễn Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động
Lần cuối làm bài: 2019-04-13 19:38:39
Nguyễn Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sống chết mặc bay
Lần cuối làm bài: 2019-04-16 20:31:53
Nguyễn Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu
Lần cuối làm bài: 2019-04-13 20:31:08
Nguyễn Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ca Huế trên sông Hương
Lần cuối làm bài: 2019-04-12 14:42:11
Nguyễn Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tôi đi học
Lần cuối làm bài: 2019-07-03 14:05:22
Nguyễn Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra chất lượng đầu năm
Lần cuối làm bài: 2019-03-30 20:52:20
Nguyễn Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra định kì giữa học kì II
Lần cuối làm bài: 2019-03-20 09:15:29

Luyện Tiếng Anh

25 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 2500

Nguyễn Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-03-21 12:55:32
Nguyễn Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Alphabet (Bảng Chữ Cái)
Lần cuối làm bài: 2019-03-21 12:19:04
Nguyễn Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Number (Chữ Số)
Lần cuối làm bài: 2019-03-21 12:26:06
Nguyễn Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Color (Màu Sắc)
Lần cuối làm bài: 2019-03-21 12:29:02
Nguyễn Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Shape (Hình Vẽ)
Lần cuối làm bài: 2019-03-21 12:33:50
Nguyễn Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung My Family! (Gia Đình Tôi)
Lần cuối làm bài: 2019-03-21 12:37:20
Nguyễn Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Fruits and Vegetables (Rau Quả)
Lần cuối làm bài: 2019-03-21 12:40:35
Nguyễn Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision unit 8
Lần cuối làm bài: 2019-03-26 12:39:39
Nguyễn Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-04-15 10:54:08
Nguyễn Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-04-15 10:54:33
Nguyễn Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-09-09 20:09:06
Nguyễn Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-09-09 20:20:03
Nguyễn Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Nice to meet you
Lần cuối làm bài: 2019-03-16 09:47:29
Nguyễn Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-04-20 09:51:49
Nguyễn Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-09-09 20:30:55
Nguyễn Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A Special Day!
Lần cuối làm bài: 2019-05-11 16:02:04
Nguyễn Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Words - School things (Đồ dùng học tập)
Lần cuối làm bài: 2019-04-13 09:34:02
Nguyễn Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Grammar_What's this?
Lần cuối làm bài: 2019-04-13 08:27:42
Nguyễn Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Song - Open the book!
Lần cuối làm bài: 2019-04-13 08:33:41
Nguyễn Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Phonics /æ/ /b/ /k/ /d/
Lần cuối làm bài: 2019-04-13 08:42:42
Nguyễn Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Skills time - Reading - School things
Lần cuối làm bài: 2019-04-13 08:45:23
Nguyễn Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 6: Listening - Writing
Lần cuối làm bài: 2019-04-13 08:52:39
Nguyễn Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Review Unit 1
Lần cuối làm bài: 2019-04-13 09:32:05
Nguyễn Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise One: Choose the odd-one-out.
Lần cuối làm bài: 2019-05-21 10:56:44
Nguyễn Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Two
Lần cuối làm bài: 2019-05-21 11:00:12

Điểm thi

Nguyễn Trung làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-11-27 20:45:18
Nguyễn Trung làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-22 20:22:51
Nguyễn Trung làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-05-07 11:04:29
Nguyễn Trung làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-05-05 09:53:10
Nguyễn Trung làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-05-05 09:41:34
Nguyễn Trung làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-04-30 10:26:07
Nguyễn Trung làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-04-30 10:19:17
Nguyễn Trung làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-04-28 07:57:40
Nguyễn Trung làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-04-28 07:42:14
Nguyễn Trung làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-03-06 15:28:55
Nguyễn Trung làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-03-06 14:32:16
Nguyễn Trung làm bài Kiểm tra tháng 6 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-03-04 21:11:22
Nguyễn Trung làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-03-04 21:03:05
Nguyễn Trung làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-03-04 20:48:23
Nguyễn Trung làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-03-01 11:01:32