Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với nguyen trung nghia. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

nguyen trung nghia

nguyen trung nghia
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

87 -Trung bình 9.08 - Tổng điểm 8992

nguyen trung nghia đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Gấp lên n lần hay tăng thêm n đơn vị
Lần cuối làm bài: 2018-06-17 09:49:54
nguyen trung nghia đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Gấp mấy lần?
Lần cuối làm bài: 2018-06-17 09:41:37
nguyen trung nghia đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng trừ độ dài
Lần cuối làm bài: 2017-11-27 20:20:36
nguyen trung nghia đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số liền trước, số liền sau
Lần cuối làm bài: 2017-11-27 20:14:02
nguyen trung nghia đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điền số hoặc phép tính thích hợp
Lần cuối làm bài: 2017-11-27 20:09:46
nguyen trung nghia đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hiệu, số bị trừ hoặc số trừ
Lần cuối làm bài: 2017-11-23 16:40:55
nguyen trung nghia đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2017-11-19 08:55:10
nguyen trung nghia đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm hình vuông
Lần cuối làm bài: 2017-11-19 08:52:22
nguyen trung nghia đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép trừ
Lần cuối làm bài: 2017-11-16 20:38:37
nguyen trung nghia đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép cộng
Lần cuối làm bài: 2017-11-16 18:36:29

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 7.45 - Tổng điểm 149

Luyện Tiếng Anh

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

nguyen trung nghia đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2018-08-17 20:49:25

Điểm thi

nguyen trung nghia làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-07-07 09:34:29
nguyen trung nghia làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-08 20:40:00
nguyen trung nghia làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-20 11:40:57
nguyen trung nghia làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-15 21:35:36