Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với ༄NguyễnTrungNghĩa༄༂. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

༄NguyễnTrungNghĩa༄༂

༄NguyễnTrungNghĩa༄༂
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

92 -Trung bình 9.09 - Tổng điểm 9540

༄NguyễnTrungNghĩa༄༂ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ghép thành hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2019-02-11 18:42:27
༄NguyễnTrungNghĩa༄༂ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ghép hình
Lần cuối làm bài: 2019-02-11 18:40:06
༄NguyễnTrungNghĩa༄༂ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chọn bút màu và tô màu
Lần cuối làm bài: 2019-02-11 18:33:28
༄NguyễnTrungNghĩa༄༂ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết màu sắc
Lần cuối làm bài: 2019-02-11 18:28:05
༄NguyễnTrungNghĩa༄༂ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm quen với tọa độ
Lần cuối làm bài: 2019-02-11 18:25:59
༄NguyễnTrungNghĩa༄༂ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Gấp lên n lần hay tăng thêm n đơn vị
Lần cuối làm bài: 2018-06-17 09:49:54
༄NguyễnTrungNghĩa༄༂ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Gấp mấy lần?
Lần cuối làm bài: 2018-06-17 09:41:37
༄NguyễnTrungNghĩa༄༂ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng trừ độ dài
Lần cuối làm bài: 2017-11-27 20:20:36
༄NguyễnTrungNghĩa༄༂ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số liền trước, số liền sau
Lần cuối làm bài: 2017-11-27 20:14:02
༄NguyễnTrungNghĩa༄༂ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điền số hoặc phép tính thích hợp
Lần cuối làm bài: 2017-11-27 20:09:46

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 7.45 - Tổng điểm 149

Luyện Tiếng Anh

15 -Trung bình 8.33 - Tổng điểm 1500

༄NguyễnTrungNghĩa༄༂ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Song - Open the book!
Lần cuối làm bài: 2019-02-21 21:14:05
༄NguyễnTrungNghĩa༄༂ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Grammar_What's this?
Lần cuối làm bài: 2019-02-15 15:39:44
༄NguyễnTrungNghĩa༄༂ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Words - School things (Đồ dùng học tập)
Lần cuối làm bài: 2019-02-21 19:52:21
༄NguyễnTrungNghĩa༄༂ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2018-08-17 20:49:25
༄NguyễnTrungNghĩa༄༂ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-02-21 21:19:12
༄NguyễnTrungNghĩa༄༂ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-02-21 19:50:29
༄NguyễnTrungNghĩa༄༂ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-02-24 14:12:06
༄NguyễnTrungNghĩa༄༂ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-02-24 14:18:20
༄NguyễnTrungNghĩa༄༂ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-02-24 14:12:37
༄NguyễnTrungNghĩa༄༂ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing
Lần cuối làm bài: 2019-02-24 14:13:03

Điểm thi

Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-07-07 09:34:29
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-08 20:40:00
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-20 11:40:57
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-15 21:35:36