Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với ༄NguyễnTrungNghĩa༄༂. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

༄NguyễnTrungNghĩa༄༂

༄NguyễnTrungNghĩa༄༂
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

92 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 9200

༄NguyễnTrungNghĩa༄༂ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn, hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2017-11-11 17:20:07
༄NguyễnTrungNghĩa༄༂ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2016-12-24 10:06:23
༄NguyễnTrungNghĩa༄༂ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau - phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2017-01-03 19:34:25
༄NguyễnTrungNghĩa༄༂ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2017-01-06 17:00:08
༄NguyễnTrungNghĩa༄༂ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2017-01-17 16:31:32
༄NguyễnTrungNghĩa༄༂ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2017-11-11 17:14:19
༄NguyễnTrungNghĩa༄༂ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các sự kiện xảy ra khi nào?
Lần cuối làm bài: 2017-04-09 15:25:45
༄NguyễnTrungNghĩa༄༂ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có hình minh họa
Lần cuối làm bài: 2017-02-25 12:15:46
༄NguyễnTrungNghĩa༄༂ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ có hình minh họa
Lần cuối làm bài: 2017-03-08 17:19:06
༄NguyễnTrungNghĩa༄༂ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số thứ tự
Lần cuối làm bài: 2017-01-13 10:38:23
༄NguyễnTrungNghĩa༄༂ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số liền trước, số liền sau
Lần cuối làm bài: 2017-07-07 09:06:22
༄NguyễnTrungNghĩa༄༂ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số
Lần cuối làm bài: 2017-01-24 16:40:30
༄NguyễnTrungNghĩa༄༂ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số
Lần cuối làm bài: 2017-11-10 16:36:24
༄NguyễnTrungNghĩa༄༂ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép cộng
Lần cuối làm bài: 2017-03-17 20:11:22
༄NguyễnTrungNghĩa༄༂ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điền phép tính cộng hoặc trừ thích hợp
Lần cuối làm bài: 2017-06-06 09:41:53
༄NguyễnTrungNghĩa༄༂ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chục và đơn vị
Lần cuối làm bài: 2017-11-14 21:30:14
༄NguyễnTrungNghĩa༄༂ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh
Lần cuối làm bài: 2017-04-18 17:30:35
༄NguyễnTrungNghĩa༄༂ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính toán và so sánh biểu thức
Lần cuối làm bài: 2017-06-24 08:00:49
༄NguyễnTrungNghĩa༄༂ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất
Lần cuối làm bài: 2017-01-31 19:02:17
༄NguyễnTrungNghĩa༄༂ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất
Lần cuối làm bài: 2017-11-10 17:26:10
༄NguyễnTrungNghĩa༄༂ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sắp xếp từ lớn đến bé, từ bé đến lớn
Lần cuối làm bài: 2017-02-06 22:00:44
༄NguyễnTrungNghĩa༄༂ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ độ dài
Lần cuối làm bài: 2017-07-03 20:45:32
༄NguyễnTrungNghĩa༄༂ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2017-11-11 17:24:24
༄NguyễnTrungNghĩa༄༂ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 20
Lần cuối làm bài: 2017-03-10 17:19:23
༄NguyễnTrungNghĩa༄༂ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng trừ độ dài
Lần cuối làm bài: 2017-11-27 20:20:36
༄NguyễnTrungNghĩa༄༂ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 9 cộng với một số
Lần cuối làm bài: 2017-11-11 17:08:37
༄NguyễnTrungNghĩa༄༂ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 8 cộng với một số
Lần cuối làm bài: 2017-11-14 21:43:24
༄NguyễnTrungNghĩa༄༂ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2017-11-27 20:29:26
༄NguyễnTrungNghĩa༄༂ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2017-11-27 20:26:29
༄NguyễnTrungNghĩa༄༂ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điền số hoặc phép tính thích hợp
Lần cuối làm bài: 2017-11-27 20:09:46
༄NguyễnTrungNghĩa༄༂ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Gấp lên n lần hay tăng thêm n đơn vị
Lần cuối làm bài: 2018-06-17 09:49:54
༄NguyễnTrungNghĩa༄༂ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Gấp mấy lần?
Lần cuối làm bài: 2018-06-17 09:41:37
༄NguyễnTrungNghĩa༄༂ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2017-11-19 08:55:10
༄NguyễnTrungNghĩa༄༂ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm hình vuông
Lần cuối làm bài: 2017-11-19 08:52:22
༄NguyễnTrungNghĩa༄༂ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đo độ dài đoạn thẳng - cm
Lần cuối làm bài: 2017-11-11 17:16:06
༄NguyễnTrungNghĩa༄༂ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2016-12-02 18:28:38
༄NguyễnTrungNghĩa༄༂ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2016-12-11 21:19:31
༄NguyễnTrungNghĩa༄༂ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2016-03-23 07:46:44
༄NguyễnTrungNghĩa༄༂ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2016-03-27 07:47:38
༄NguyễnTrungNghĩa༄༂ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2016-03-17 08:16:51
༄NguyễnTrungNghĩa༄༂ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2016-04-03 15:37:32
༄NguyễnTrungNghĩa༄༂ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2016-04-30 07:34:04
༄NguyễnTrungNghĩa༄༂ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trái, bên phải, ở giữa
Lần cuối làm bài: 2016-06-10 06:49:07
༄NguyễnTrungNghĩa༄༂ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trên, dưới, giữa
Lần cuối làm bài: 2016-03-19 07:43:29
༄NguyễnTrungNghĩa༄༂ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trong, bên ngoài
Lần cuối làm bài: 2016-05-12 21:30:37
༄NguyễnTrungNghĩa༄༂ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số hạng trong phép cộng dạng 9+x
Lần cuối làm bài: 2017-11-12 15:35:40
༄NguyễnTrungNghĩa༄༂ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số có tổng bằng 100
Lần cuối làm bài: 2017-11-12 20:07:31
༄NguyễnTrungNghĩa༄༂ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0 trong các phép cộng và trừ
Lần cuối làm bài: 2017-03-31 21:55:33
༄NguyễnTrungNghĩa༄༂ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép trừ
Lần cuối làm bài: 2017-03-24 20:27:13
༄NguyễnTrungNghĩa༄༂ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm tổng hoặc số hạng trong phép cộng
Lần cuối làm bài: 2017-05-21 09:24:42
༄NguyễnTrungNghĩa༄༂ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hiệu, số bị trừ hoặc số trừ
Lần cuối làm bài: 2017-06-06 09:41:21
༄NguyễnTrungNghĩa༄༂ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép cộng
Lần cuối làm bài: 2017-11-16 18:36:29
༄NguyễnTrungNghĩa༄༂ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép trừ
Lần cuối làm bài: 2017-11-16 20:38:37
༄NguyễnTrungNghĩa༄༂ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm tổng hoặc số hạng trong phép cộng
Lần cuối làm bài: 2017-11-14 19:36:32
༄NguyễnTrungNghĩa༄༂ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hiệu, số bị trừ hoặc số trừ
Lần cuối làm bài: 2017-11-23 16:40:55
༄NguyễnTrungNghĩa༄༂ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số có tổng bằng 10
Lần cuối làm bài: 2017-05-12 21:32:13
༄NguyễnTrungNghĩa༄༂ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2016-04-17 08:02:35
༄NguyễnTrungNghĩa༄༂ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2016-08-08 17:06:58
༄NguyễnTrungNghĩa༄༂ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-09-03 14:12:27
༄NguyễnTrungNghĩa༄༂ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2016-04-06 07:50:24
༄NguyễnTrungNghĩa༄༂ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2016-08-18 21:30:44
༄NguyễnTrungNghĩa༄༂ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2016-03-21 08:32:58
༄NguyễnTrungNghĩa༄༂ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-11-02 16:15:06
༄NguyễnTrungNghĩa༄༂ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-11-24 21:01:40
༄NguyễnTrungNghĩa༄༂ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2016-12-18 21:18:54
༄NguyễnTrungNghĩa༄༂ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2016-08-25 16:25:46
༄NguyễnTrungNghĩa༄༂ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-10-03 19:40:42
༄NguyễnTrungNghĩa༄༂ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-10-14 21:25:36
༄NguyễnTrungNghĩa༄༂ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm tiến, đếm lùi - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-09-17 20:22:32
༄NguyễnTrungNghĩa༄༂ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2016-03-30 20:25:16
༄NguyễnTrungNghĩa༄༂ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung (Tiếp)
Lần cuối làm bài: 2017-02-16 16:11:05
༄NguyễnTrungNghĩa༄༂ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Không thực hiện phép tính, so sánh biểu thức
Lần cuối làm bài: 2017-11-11 16:52:47
༄NguyễnTrungNghĩa༄༂ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng trừ phạm vi 20
Lần cuối làm bài: 2017-11-12 15:33:44
༄NguyễnTrungNghĩa༄༂ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2017-07-01 10:10:50
༄NguyễnTrungNghĩa༄༂ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các phép tính với số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2017-11-11 17:05:02
༄NguyễnTrungNghĩa༄༂ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2017-07-18 08:31:44
༄NguyễnTrungNghĩa༄༂ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2017-11-14 21:33:32
༄NguyễnTrungNghĩa༄༂ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng tròn chục
Lần cuối làm bài: 2017-11-12 15:25:20
༄NguyễnTrungNghĩa༄༂ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ số hữu tỉ (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2017-11-10 17:31:12
༄NguyễnTrungNghĩa༄༂ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm tròn số
Lần cuối làm bài: 2017-11-14 21:34:17
༄NguyễnTrungNghĩa༄༂ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số liền trước, số liền sau
Lần cuối làm bài: 2017-11-27 20:14:02
༄NguyễnTrungNghĩa༄༂ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình nào tiếp theo?
Lần cuối làm bài: 2017-07-31 22:27:04
༄NguyễnTrungNghĩa༄༂ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân loại hình
Lần cuối làm bài: 2017-11-12 20:12:07
༄NguyễnTrungNghĩa༄༂ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dòng tiếp theo như thế nào?
Lần cuối làm bài: 2017-11-10 16:33:30
༄NguyễnTrungNghĩa༄༂ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sắp xếp phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-11-12 20:27:55
༄NguyễnTrungNghĩa༄༂ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 100
Lần cuối làm bài: 2017-11-10 17:23:47
༄NguyễnTrungNghĩa༄༂ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình đối xứng trục
Lần cuối làm bài: 2017-11-12 20:18:08
༄NguyễnTrungNghĩa༄༂ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chọn bút màu và tô màu
Lần cuối làm bài: 2019-02-11 18:33:28
༄NguyễnTrungNghĩa༄༂ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ghép hình
Lần cuối làm bài: 2019-02-11 18:40:06
༄NguyễnTrungNghĩa༄༂ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ghép thành hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2019-02-11 18:42:27
༄NguyễnTrungNghĩa༄༂ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết màu sắc
Lần cuối làm bài: 2019-02-11 18:28:05
༄NguyễnTrungNghĩa༄༂ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm quen với tọa độ
Lần cuối làm bài: 2019-02-11 18:25:59

Luyện văn - Tiếng Việt

12 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1200

༄NguyễnTrungNghĩa༄༂ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chị em Thúy Kiều (trích Truyện Kiều)
Lần cuối làm bài: 2020-04-07 18:13:26
༄NguyễnTrungNghĩa༄༂ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kiều ở lầu Ngưng Bích (trích Truyện Kiều)
Lần cuối làm bài: 2020-04-24 20:35:56
༄NguyễnTrungNghĩa༄༂ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đồng chí
Lần cuối làm bài: 2020-04-22 17:57:36
༄NguyễnTrungNghĩa༄༂ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài thơ về tiểu đội xe không kính
Lần cuối làm bài: 2020-04-22 21:33:39
༄NguyễnTrungNghĩa༄༂ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ánh trăng
Lần cuối làm bài: 2020-04-22 17:29:53
༄NguyễnTrungNghĩa༄༂ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làng (trích)
Lần cuối làm bài: 2020-04-15 15:40:10
༄NguyễnTrungNghĩa༄༂ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lặng lẽ Sa Pa (trích)
Lần cuối làm bài: 2020-05-24 15:27:00
༄NguyễnTrungNghĩa༄༂ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chiếc lược ngà (trích)
Lần cuối làm bài: 2020-04-15 16:00:56
༄NguyễnTrungNghĩa༄༂ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các thành phần biệt lập
Lần cuối làm bài: 2020-04-25 16:56:06
༄NguyễnTrungNghĩa༄༂ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mùa xuân nho nhỏ
Lần cuối làm bài: 2020-05-13 19:38:10
༄NguyễnTrungNghĩa༄༂ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Viếng lăng Bác
Lần cuối làm bài: 2020-05-13 19:41:19
༄NguyễnTrungNghĩa༄༂ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sang thu
Lần cuối làm bài: 2020-04-15 16:50:59

Luyện Tiếng Anh

20 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 2000

༄NguyễnTrungNghĩa༄༂ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Alphabet (Bảng Chữ Cái)
Lần cuối làm bài: 2019-01-02 19:36:10
༄NguyễnTrungNghĩa༄༂ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-02-24 14:15:08
༄NguyễnTrungNghĩa༄༂ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-02-24 14:17:06
༄NguyễnTrungNghĩa༄༂ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-02-15 15:41:26
༄NguyễnTrungNghĩa༄༂ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-02-21 19:55:05
༄NguyễnTrungNghĩa༄༂ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing
Lần cuối làm bài: 2019-02-24 14:13:03
༄NguyễnTrungNghĩa༄༂ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-02-24 14:12:37
༄NguyễnTrungNghĩa༄༂ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-02-24 14:18:20
༄NguyễnTrungNghĩa༄༂ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-02-24 14:12:06
༄NguyễnTrungNghĩa༄༂ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-02-21 19:50:29
༄NguyễnTrungNghĩa༄༂ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-02-21 21:19:12
༄NguyễnTrungNghĩa༄༂ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2018-08-17 20:49:25
༄NguyễnTrungNghĩa༄༂ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting started: English club
Lần cuối làm bài: 2020-05-10 22:11:20
༄NguyễnTrungNghĩa༄༂ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2020-05-10 22:34:30
༄NguyễnTrungNghĩa༄༂ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting started: A mission to Mars
Lần cuối làm bài: 2020-05-10 20:47:06
༄NguyễnTrungNghĩa༄༂ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2020-05-10 20:30:57
Lần cuối làm bài: 2020-05-10 20:54:40
༄NguyễnTrungNghĩa༄༂ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Words - School things (Đồ dùng học tập)
Lần cuối làm bài: 2019-02-21 19:52:21
༄NguyễnTrungNghĩa༄༂ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Grammar_What's this?
Lần cuối làm bài: 2019-02-15 15:39:44
༄NguyễnTrungNghĩa༄༂ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Song - Open the book!
Lần cuối làm bài: 2019-02-21 21:14:05

Điểm thi

Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-07-07 09:34:29
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-08 20:40:00
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-20 11:40:57
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-15 21:35:36