Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với nguyen trung nghia. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

nguyen trung nghia

nguyen trung nghia
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

92 -Trung bình 9.09 - Tổng điểm 9540

nguyen trung nghia đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ghép thành hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2019-02-11 18:42:27
nguyen trung nghia đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ghép hình
Lần cuối làm bài: 2019-02-11 18:40:06
nguyen trung nghia đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chọn bút màu và tô màu
Lần cuối làm bài: 2019-02-11 18:33:28
nguyen trung nghia đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết màu sắc
Lần cuối làm bài: 2019-02-11 18:28:05
nguyen trung nghia đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm quen với tọa độ
Lần cuối làm bài: 2019-02-11 18:25:59
nguyen trung nghia đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Gấp lên n lần hay tăng thêm n đơn vị
Lần cuối làm bài: 2018-06-17 09:49:54
nguyen trung nghia đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Gấp mấy lần?
Lần cuối làm bài: 2018-06-17 09:41:37
nguyen trung nghia đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng trừ độ dài
Lần cuối làm bài: 2017-11-27 20:20:36
nguyen trung nghia đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số liền trước, số liền sau
Lần cuối làm bài: 2017-11-27 20:14:02
nguyen trung nghia đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điền số hoặc phép tính thích hợp
Lần cuối làm bài: 2017-11-27 20:09:46

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 7.45 - Tổng điểm 149

Luyện Tiếng Anh

4 -Trung bình 8.12 - Tổng điểm 406

nguyen trung nghia đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Grammar_What's this?
Lần cuối làm bài: 2019-02-15 15:39:44
nguyen trung nghia đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2018-08-17 20:49:25
nguyen trung nghia đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-02-15 15:41:26
nguyen trung nghia đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Alphabet (Bảng Chữ Cái)
Lần cuối làm bài: 2019-01-02 19:36:10

Điểm thi

nguyen trung nghia làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-07-07 09:34:29
nguyen trung nghia làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-08 20:40:00
nguyen trung nghia làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-20 11:40:57
nguyen trung nghia làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-15 21:35:36