Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với nguyen trung nghia. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

nguyen trung nghia

nguyen trung nghia
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Điểm thi

Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-07-07 09:34:29
nguyen trung nghia làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-08 20:40:00
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-20 11:40:57
nguyen trung nghia làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-15 21:35:36

Luyện toán

87 -Trung bình 9.08 - Tổng điểm 8992

nguyen trung nghia đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2016-03-21 08:32:58
nguyen trung nghia đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trên, dưới, giữa
Lần cuối làm bài: 2016-03-19 07:43:29
nguyen trung nghia đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2016-03-17 08:16:51
nguyen trung nghia đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2016-03-23 07:46:44
nguyen trung nghia đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2016-03-27 07:47:38
nguyen trung nghia đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2016-03-30 20:25:16
nguyen trung nghia đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2016-04-03 15:37:32
nguyen trung nghia đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2016-04-06 07:50:24
nguyen trung nghia đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2016-04-17 08:02:35
nguyen trung nghia đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2016-04-30 07:34:04