Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Hồ Xuân Trung. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Hồ Xuân Trung

Hồ Xuân Trung
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Điểm thi

Hồ Xuân Trung làm bài Kiểm tra tháng 5 năm 2014 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-05-19 21:55:04
Hồ Xuân Trung làm bài Kiểm tra tháng 5 năm 2014 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-05-17 21:55:27
Hồ Xuân Trung làm bài Kiểm tra tháng 5 năm 2014 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-05-17 21:45:23
Hồ Xuân Trung làm bài Kiểm tra tháng 4 năm 2014 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2014-04-12 09:37:49
Hồ Xuân Trung làm bài Kiểm tra tháng 4 năm 2014 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-04-11 22:31:47

Luyện toán

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm