Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Kiều Trinh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Kiều Trinh

Nguyễn Kiều Trinh
Chào mọi người!mik là Kiều Trinh ,mik rất thik anime ,ai vào đây nhớ kb mik nha^-^

Luyện toán

2 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 200

Nguyễn Kiều Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2018-07-14 21:00:16
Nguyễn Kiều Trinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2017-12-24 19:20:39

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Nguyễn Kiều Trinh làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-07-14 21:10:39
Nguyễn Kiều Trinh làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-07-14 21:05:52