Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Trần như Ý. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Trần như Ý

Trần như Ý
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của tôi!

Điểm thi

Luyện toán

35 -Trung bình 8.83 - Tổng điểm 4151

Trần như Ý đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tách lớp triệu, lớp nghìn và lớp đơn vị
Lần cuối làm bài: 2014-09-12 20:43:23
Trần như Ý đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9, 10
Lần cuối làm bài: 2014-09-14 07:11:05
Trần như Ý đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc và viết các số có 9 chữ số
Lần cuối làm bài: 2014-09-15 19:45:42
Trần như Ý đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hai số biết tổng và hiệu
Lần cuối làm bài: 2014-09-16 21:02:23
Trần như Ý đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng đơn vị đo khối lượng
Lần cuối làm bài: 2014-09-17 20:36:01
Trần như Ý đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng đơn vị đo khối lượng
Lần cuối làm bài: 2014-09-17 20:36:01
Trần như Ý đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng đơn vị đo khối lượng
Lần cuối làm bài: 2014-09-17 20:36:01
Trần như Ý đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Biểu diễn số tự nhiên thành phân số
Lần cuối làm bài: 2014-09-20 20:32:09
Trần như Ý đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh hai phân số cùng tử số hoặc mẫu số
Lần cuối làm bài: 2014-09-18 10:33:10
Trần như Ý đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh và sắp xếp
Lần cuối làm bài: 2014-09-23 06:03:57